Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAG611 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Taşınmaz değerlemede ortaya çıkabilecek problemlerin çözümünde istatistiksel yöntemleri kullanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yüksel Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Wolverton ML. An Introduction to Statistics for Appraisers. Chicago, IL: Appraisal Institute, 2009. 2. Ünver Ö, Gamgam H., Altunkaynak B. Temel İstatistik Yöntemler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2011. 3. Kartal M. Hipotez testleri, Nobel Dağıtım, Ankara, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik kavramlar, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, regresyon-korelasyon, anket çalışmaları ve güvenilirlik analizi yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar (Veri, Birim, Anakütle, Örneklem, Örnekleme, Değişken, Değişken Türleri, Değişkenlerin Ölçme Düzeyleri)
2 İstatistik serileri, Frekans Tabloları, Verilerin Grafiklerle gösterimi, Excel ve SPSS Uygulaması
3 Merkezi Eğilim Ölçüleri , Duyarlı Ortalamalar, Duyarlı Olmayan Ortalamalar, Excel ve SPSS Uygulaması
4 Değişim Ölçüleri, Değişim Genişliği, Ortalama Sapma, Standart Sapma, Standart Hata, Değişim Katsayısı, Excel ve SPSS Uygulaması
5 Hipotez Testleri, Yokluk Hipotez-Karşıt Hipotez, I.Tip ve II.Tip Hatalar, Testin Gücü
6 Normal dağılım, Normallik Testi, Tek Grup Ortalama Testi, Tek Grup Oran Testi, SPSS Uygulaması
7 İki Bağımsız Grup Ortalama Testi, İki Eşli Grup Ortalama Testi, SPSS Uygulaması
8 Arasınav
9 Varyans Analizi, ANOVA Tablosu, SPSS Uygulaması
10 Korelasyon Analizi, Basit Doğrusal Regresyon Modeli, Excel ve SPSS Uygulaması
11 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli, Varsayımlar, SPSS Uygulaması
12 Anket , Anket Türleri, Anket Formu Tasarımı, Ölçme ve Ölçme Hataları, Pilot Uygulama
13 Çapraz Tabloların Oluşturulması, Ki-Kare Bağımsızlık Testleri, Mc-Nemar Testi, SPSS Uygulaması
14 Tekrarlı Ölçümler, SPSS Uygulaması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499696 Temel istatistik kavramları bilinir.
2 1499699 Frekans dağılımı ve grafiklerle veriyi özetler.
3 1499697 Merkezi eğilim ölçülerini ve dağılım ölçülerini bilir.
4 1499698 Standart normal dağılım bilgileriyle olasılık hesaplar.
5 1499700 Parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel testleri bilir.
6 1499701 Korelasyon ve regresyon analizini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75942 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 75943 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 75944 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 75951 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
5 75945 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6 75947 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
7 75948 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
8 75950 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
9 75946 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
10 75949 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 3
2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2
3 2 1 3 2 1 2 1 3 2 3
4 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2
5 2 2 3 2 1 2 1 3 2 4
6 2 2 3 2 1 2 1 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek