Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAG603 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilere finasman kavramını öğretmek, gayrimenkul yatırımlarının finasman kaynaklarını irdelemek ve gayrimenkul yatırımlarının finasmanı ile ilgili temel metotları uygulama becerisini kazandırmaktır. Bu derste ayrıca gayrimenkul yatırım projelerinin değerlendirme yöntemlerini kullanma becerisi de kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Vedat CEYHAN, Yrd.Doç.Dr. Burak KAHYAOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hepşen, A. 2010. Gayrimenkul Piyasaları ve Finansmanı, 1. Basım, Lİteratür Yayıncılık, İstanbul. Brueggeman, W. and Fisher, J. 2006. Real Estate Finance and Investment, 13. Edition, 672 pp, Mc Graw Hill, USA. Cinemre, H.A. 2005.Proje Hazırlama ve Değerlendirme, OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Finans Fonksiyonu ve Finansal Çevre ,Finansal araçlar, Gayrimenkul Finansman Piyasaları (GFP), GFP’de kullanılan yöntemler , Gayrimenkul yatırımlarının değerlendirilmesi, Gayrimenkul Finansman Piyasalarında İpotekli Konut Kredileri, Gayrimenkul Finansman Piyasalarında İpotekli Konut Kredileri, Menkul Kıymetleştirme Ve İpotekli Konut Kredilerine Dayalı Menkul Kıymet Piyasaları, Menkul Kıymetleştirme Ve İpotekli Konut Kredilerine Dayalı Menkul Kıymet Piyasaları, Türkiye’de Gayrimenkul Piyasası ve Finansmanı, 2008 Küresel Finans Krizi’nde İpotekli Konut Kredilerinin Rolü, Yüksek Riskli İpoteğe Dayalı Finans Sisteminde Konut Krizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finans Fonksiyonu ve Finansal Çevre -Finans ve finansman, -Yatırım ve sermaye, -Finansal pazarlar ve kurumlar
2 Finansal araçlar -Menkul kıymetler, -Para piyasası menkul kıymetleri, -Sermaye piyasası menkul kıymetler -Beklenen getiri ve risk
3 Gayrimenkul Finansman Piyasaları -Gayrimenkul finansman piyasalarına (GFP) giriş
4 GFP’de kullanılan yöntemler -Doğrudan finansman, -Sözleşme karşılığında birikim yöntemi, -Mevduat finansmanı yöntemi, -İpotek bankacılığı yöntemi, -Yöntemin seçimini etkileyen unsurlar
5 Gayrimenkul yatırımlarının değerlendirilmesi I -Geleneksel yöntemler, -Paranın zaman değeri, -Tek dönemlik yatırım-tüketim karar modeli
6 Gayrimenkul yatırımlarının değerlendirilmesi II -Nakit akımların indirgenmesi, -Net bugünkü değer -İç karlılık oranı
7 Gayrimenkul yatırımlarının değerlendirilmesi III -Enflasyon ve yatırım değerlendirm -Riskin ilavesi -Dinamik yöntemler (karar ağacı analizi, opsiyon teorisi, şartlı tercihler analizi)
8 Ara sınavı
9 Gayrimenkul Finansman Piyasalarında İpotekli Konut Kredileri -İpotek kavramı, -Birinci el ipotek piyasası ve ipotekli konut kredileri (düzenlenme süreci ve türleri)
10 Gayrimenkul Finansman Piyasalarında İpotekli Konut Kredileri -İpotekli konut kredilerinde karşılaşılan riskler (kredi riski, faiz oranı riski, erken ödeme riski, likidite riski) -İpotek sigortacılığı ve monoline sigorta kuruluşları (İKK ödemelerini koruma sigortası, İKK koruma sigortası, tapu sicil sigortası, İKK garanti sigortası, monoline sigorta kuruluşları)
11 Menkul Kıymetleştirme Ve İpotekli Konut Kredilerine Dayalı Menkul Kıymet Piyasaları -Menkul kıymetleştirmenin tanımı, ortaya çıkışı ve gelişimi -Menkul kıymetleştirme sürecinde yer alan taraflar (kredi veren kurum, hizmet veren firma, özel amaçlı kurum, yatırım bankaları, güvence mekanizmaları, derecelendirme kuruluşları, güvenilir kişi, yatırımcılar) -Menkul kıymetleştirme süresi ile ilgili diğer unsurlar(alacak havuzunun oluşturulması, temel yapının oluşturulması, vergi uygulamalarının etkisi)
12 Konut Kredilerine Dayalı Menkul Kıymet Piyasaları -Menkul kıymetleştirme yöntemleri(ödeme aktarmalı menkul kıymetler, borçluluk ifade eden menkul kıymetler) -Menkul kıymetleştirme uygulamalarının yararları ve sakıncaları -Menkul kıymetleştirme uygulamalarına konu olan alacak türleri (ipotekli konut kredileri, otomobil kredileri, kredi kartı alacakları, finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar, ihracat kredileri, gelecekte oluşacak nakit akımları)
13 Türkiye’de Gayrimenkul Piyasası ve Finansmanı -Türkiye’de gayrimenkul piyasalarının konut ihtiyacı ve konut talebi açısından değerlendirilmesi -Türkiye’de gayrimenkul finansmanının yapısı (kurumsal olmayan finansman yapısı, kurumsal finansman yapısı) -Türk bankacılık sektöründe 2002 yılından günümüze ipotekli konut kredilerinin gelişimi -Türkiye’de ipotekli konut kredilerine dayalı menkul kıymetleştirme piyasası
14 2008 Küresel Finans Krizi’nde İpotekli Konut Kredilerinin Rolü -Krizi olgunlaştıran kırk yıl -Ekonomiyi konut krizine hazırlayan evre (1968-2008) -2000’lerin başlarındaki resesyon (2000-2003) -2007 küresel krizin derinleşmesi
15 Yüksek Riskli İpoteğe Dayalı Finans Sisteminde Konut Krizi -Yönetsel ve resmi veri uyumsuzluğu -ABD konut piyasasında hızlı büyüme -Konut fiyatları ve kriz -YRİDF sisteminde konut krizi -Ev fiyatlarına hassas ipotekli konut sistemi -Kredi risk derecesini ölçen standartlarda çelişkiler
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1155166 Gayrimenkul finansmanına ilişkin temel kavramları bilimsel olarak izah edebilir.
2 1155720 Finansal araçların neler olduğunu bilir ve uygun şekilde kullanabilir.
3 1159991 Gayrimenkul yatırımlarının değerlendirilmesi için kullanılacak metotları bilir ve uygular.
4 1171801 Menkul kıymetleştirmeyi bilir ve uygulayabilir.
5 1173254 Gayrimenkul piyasasında yaşanan gelişmeleri takip edip, yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68210 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 68211 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 68212 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 68219 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
5 68213 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6 68215 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
7 68216 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
8 68218 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
9 68214 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
10 68217 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.