Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAG605 Taşınmaz Değerlemede Bilirkişilik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere tarımda değerleme ile ilgili kavram ve yöntemleri öğretmek, değerleme raporu hazırlama ve bilirkişilik konularında rehber olabilecek bilgiler aktarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof. Osman Kılıç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilirkişilik ve bilirkişi raporu hazırlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilirkişilik (Bilirkişilik tanımı, Bilirkişilik alanları)
2 Bilirkişiliğin Önemi ve Gerekliliği
3 Bilirkişinin Nitelikleri ve Sorumlulukları
4 Bilirkişi Seçimi ve Ücreti
5 Bilirkişi Görüşünün (Raporunun) Bağlayıcılığı, Delil Olarak Değeri
6 Bilirkişilik Görevine Başlama ve İnceleme Yapma
7 Bilirkişilikle İlgili Mevzuat (Kamulaştırma Kanunu)
8 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
9 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
10 Ara Sınav
11 Türk Ceza Kanunu
12 Yargıtay Kararları
13 Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esasları
14 Bilirkişi Raporu Düzenleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505788 Öğrenciler Türkiye’de değerleme ile ilgili yasal prosedürleri kavrar.
2 1505787 Mesleki yeterliliği ve ilişkilerini geliştirir.
3 1505784 Teorik bilgilerini geliştirir.
4 1505785 Kamu ve özel kuruluşlar ile gerçek kişilere yönelik değerleme raporu hazırlayabilmek için gerekli bilgileri elde eder.
5 1505786 Teorik bilgileri uygulamaya aktarır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75942 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 75943 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 75944 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 75951 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
5 75945 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6 75947 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
7 75948 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
8 75950 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
9 75946 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
10 75949 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek