Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAG600 Dönem Projesi 927001 2 3 30

Dersin Amacı

Öğrencilere bilimsel araştırma süreci gözetilerek, ilgili alanda dönem projesi hazırlama bilgi ve becerisi kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mehmet BOZOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırmalarla ilgili süreç, örnekleme, veri toplama ve işleme, nicel ve nitel veri analizi ve araştırma raporunu hazırlanmasıdır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 40 1
23 Proje Sunma 1 60 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
20 Rapor Hazırlama 1 750 750

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma konusunun (probleminin) belirlenmesi
2 Araştırma konusunun (probleminin) belirlenmesi
3 Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi
4 Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi
5 Örneklemenin yapılması
6 Verilerin toplanması
7 Verilerin toplanması
8 Verilerin toplanması
9 Verilerin işlenmesi
10 Verilerin analizi
11 Verilerin analizi
12 Araştırma raporunu hazırlama
13 Araştırma raporunu hazırlama
14 Araştırma raporunu hazırlama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287498 Öğrenciler bilimsel araştırma sürecini sıralar.
2 1287499 Öğrenciler araştırma verilerini derler ve analiz eder.
3 1287500 Öğrenciler araştırma sonuçlarını raporlandırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68210 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 68211 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 68212 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 68219 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
5 68213 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6 68215 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
7 68216 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
8 68218 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
9 68214 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
10 68217 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4
2 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek