Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST710 Boyut İndirgeme Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Çok değişkenli analizde bağımlılık yapısına sahip olan bir çok değişkenli sistemi, bağımlılık yapısının ortadan kalktığı ve daha az sayıda yeni değişkenlerden oluşan bir sisteme dönüştüren yöntemleri tanımak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel Öner

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Jhonson, R.A. and Wichern, D.W, (2007) Applied Multivariate Statistical Analysis, Fifth Edition, Springer, New York 2. Tatlıdil, H, (1992) Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik, Hacettepe Yayını 3. Alpar R. (2017). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılık. 4. Kalaycı, Ş.(2016) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çok değişkenli veri sistemini tanımak, Bağımlılık yapısını ortaya çıkarmak, bağımlılık yapısını ortadan kaldıran çok değişkenli analiz yöntemlerini tanımak, Temel bileşenler yöntemini, faktör analizi yöntemini, Kanonik korelasyon analizi yöntemini, Çok boyutlu ölçekleme, bu analizler yardımıyla bağımlılık yapısının giderilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 13 10 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 13 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çok değişkenli veri ve bu verinin özetlenmesinde kullanılan istatistiklerin tanıtımı, Çok değişkenli veride bağımlılık yapısının incelenmesi. 1.HAFTA.pdf
2 Temel bileşenler analizinin incelenmesi 2.HAFTA.pdf
3 Temel bileşenler analizinin incelenmesi (devam) 3.HAFTA.pdf
4 İstatistiksel paket programlar ve temel bileşenler analizi uygulamaları 4. HAFTA.pdf
5 Faktör Analizi ve amaçları, Faktörleşme yapısının belirlenmesi, faktörleşme yöntemlerinin incelenmesi 5. HAFTA.pdf
6 Faktörleşme yöntemlerinin incelenmesi (devam) 6. HAFTA.pdf
7 Faktör döndürme yöntemlerinin incelenmesi 7.HAFTA.pdf
8 Arasınav
9 İstatistiksel paket programları ve Faktör analizi uygulamaları 9. Hafta.pdf
10 Kanonik Korelasyon Analizi 10. Hafta.pdf
11 Kanonik korelasyon analizi (devam) 11. Hafta.pdf
12 İstatistiksel paket programlar ve kanonik korelasyon analizi
13 Tüm konularla ilgili genel uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433144 Bağımlılık yapısına sahip çok değişkenli veriyi tanır
2 1434160 Bağımlılık yapısını ortadan kaldırmak için uygulanan yöntemleri bilir.
3 1434267 Boyut indirgemenin kazandıracağı avantajları ve dezavantajları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74096 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 74098 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 74099 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 74097 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 74100 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 74110 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 74103 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 74102 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 74101 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 74105 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74104 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 74107 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 74106 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 74109 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 74108 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 2 3 3 2 4 3 5 2 3 5 5
2 4 5 4 4 3 4 3 2 4 4 5 2 3 5 5
3 4 5 5 3 2 3 3 2 5 3 5 2 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek