Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101037122008 Deney Tasarımı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İstatistikte deney tasarımı hakkında bilgi vermek, gerçek hayattaki verilere ilişkin deney tasarımı modellerini kurmak ve paket programlar yardımıyla bu modellere ilişkin en iyi tahminleri yapabilmek, elde edilen sonuçları yorumlayabilme özelliğine sahip olabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof.Dr. Yüksel Öner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B. Şenoğlu , Ş. Acıtaş. İstatistiksel Deney Tasarımı. Nobel yayınları, 2010. Montgomery, D. C. (2000). Design and Analysis of Experiments, fifth edition, John Wiley ve Sons, New York. S.O.Erbaş, H.Olmuş. Deney Düzenleri ve İstatistiksel Analizleri. Gazi Kitapevi, 2005. C.Hicks. Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler, Akademi Mat., 1973.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deney tasarımına giriş ve temel kavramlar, varyans analizinin varsayımları, tek faktörlü ve çok faktörlü deney tasarımı modellerinin uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
9 Problem Çözümü 10 3 30
11 Soru-Yanıt 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deney tasarımına giriş, varyans analizinin varsayımları, paket programlar yardımıyla (SPSS, MINITAB vb) varsayımların incelenmesi
2 Tek yönlü varyans analizi, SPSS, MINITAB vb paket programları ile uygulamaları
3 İkili ve çoklu karşılaştırmalar, SPSS, MINITAB vb paket programları ile uygulamaları
4 İki yönlü varyans analizi, SPSS, MINITAB vb paket programları ile uygulamaları
5 Etkileşimli iki yönlü varyans analizi, SPSS, MINITAB,…vb paket programları ile uygulamaları
6 Latin kare deney tasarımı, SPSS, MINITAB,…vb paket programları ile uygulamaları
7 Greko Latin kare deney tasarımı, SPSS, MINITAB,…vb paket programları ile uygulamaları
8 Ara sınav
9 Sabit, rastgele ve karma etkili modeller için SPSS, MINITAB,…vb paket programları ile çeşitli uygulamalar
10 Sabit, rastgele ve karma etkili modeller için SPSS, MINITAB,…vb paket programları ile çeşitli uygulamalar
11 İç içe deney tasarımı, SPSS, MINITAB,…vb paket programları ile
12 Faktöriyel tasarım, SPSS, MINITAB,…vb paket programları ile
13 Basit ve çoklu doğrusal regresyon, parametre tahmini, katsayıların önem testleri, korelasyon, SPSS, MINITAB,…vb paket programları ile
14 Kovaryans analizi, SPSS, MINITAB,…vb paket programları ile
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277092 İstatistiksel deney tasarımının temelleri ve varsayımları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1277093 Tek faktörlüden çok faktörlüye kadar varyans analizi modellerini kurar.
3 1277094 Paket programlar yardımıyla deney tasarımı modellerinin veri analizini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66364 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 66366 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 66367 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 66365 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 66368 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 66378 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 66371 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 66370 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 66369 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 66373 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 66372 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 66375 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 66374 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 66377 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 66376 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5
2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 5 4
3 3 3 4 4 4 5 4 2 3 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek