Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST716 Uygulamalı Regresyon Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Regresyon analizi değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkilerin araştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. tüm bilim alanlarında yer alan özellikler arasındaki doğrusal ilişkilerin matematiksel formunun belirlenerek ileride de kullanılabilecek fonksiyonları üretebilmesi kestirim yapabilme açısından çok önemlidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Applied Regression Analysis, Norman R. Draper-Harry Smith Uygulamalı Regesyon Analizi-kavramlar ve R hesaplamaları- Doç. Dr. Dursun Aydın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 50 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
17 Alan Çalışması 3 20 60
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 3 15
21 Rapor Sunma 1 3 3
24 Seminer 1 3 3
27 Makale Yazma 1 30 30
49 Performans 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basit Doğrusal Regresyon ve parametre tahmin yöntemleri
2 Basit Doğrusal Regresyonda güven aralıkları, modelin anlamlılığı, katsayıların testi
3 çoklu doğrusal regresyon parametre tahminleri ve En küçük kareler tahminlerinin özellikleri
4 çoklu doğrusal regresyonda güven aralıkları, modelin anlamlılığı, katsayıların testi
5 kısmi korelasyonların testi, ilave kareler için Ftesti
6 güven aralıkları
7 arasınav
8 model yeterlilik analizi
9 kukla değişkenli regresyon modelleri
10 değişen varyans ağırlıklandırma ve dönüştürmeler
11 otokorelasyonlu hatalar
12 çoklu bağlantı sorunu
13 değişken seçimi ve model kurma
14 yanlı tahmin yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240098 Tüm bilim alanlarında yer alan özellikler arasındaki fonksiyonel ilişkilerin ortaya koyma, ileride de kullanılabilecek fonksiyonlar üretebilme ve kestirim yapabilme yeteneği kazanılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66364 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 66366 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 66367 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 66365 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 66368 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 66378 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 66371 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 66370 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 66369 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 66373 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 66372 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 66375 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 66374 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 66377 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 66376 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek