Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST718 Güvenilirlik Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Anket ve ölçek çalışmalarının geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yüksel Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Seçkin Yayıncılık, Ankara. - Georg E. Matt. Generalizability Theory. Department of Psychology San Diego State University San Diego - Horst, P.(1966). Psyhological measurement and prediction. California: Wadsworth.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ölçme, ölçme hataları, geçerlilik ve güvenilirlik analizi yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 7 3 21
7 Laboratuvar 7 3 21
9 Problem Çözümü 8 2 16
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ölçme
2 Ölçme hataları
3 Güvenilirlik analizi
4 Test-yeniden test yöntemi
5 Paralel formlar
6 Gözlemciler Arası Güvenilirlik
7 İç Tutarlılık Güvenilirliği
8 Arasınav
9 Cronbach Alfa Katsayısı
10 Geçerlilik analizi
11 Dil geçerliliği, İçerik geçerliliği, Kriter geçerliliği
12 Yapısal geçerlilik
13 Faktör analizi
14 Spss uygulama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419979 - Ölçme ve ölçme hataları bilinir.
2 1420211 - Anket ve ölçeklere güvenilirlik analizi yöntemleri uygulanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek