Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST725 Bilgisayar Uygulamalı İleri İstatistiksel Yöntemler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

R programını kullanarak istatistiksel veri analizlerinin uygulanması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Matloff, N. (2011). The art of R programming: A tour of statistical software design. No Starch Press.-Hothorn, T., ve Everitt, B. S. (2014). A handbook of statistical analyses using R. CRC press.-Zuur, A., Ieno, E. N., ve Meesters, E. (2009). A Beginner's Guide to R. Springer Science ve Business Media.-Braun, W. J., ve Murdoch, D. J. (2016). A first course in statistical programming with R. Cambridge University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

R programı ile tanımlayıcı istatistikler, parametrik-nonparametrik testler, çok değişkenli analizler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 R programlama diline giriş
2 R programı ile fonksiyonlar
3 R programı ile veri seti işlemleri
4 R programı ile tanımlayıcı istatistikler ve frekans analizleri
5 R programı ile parametrik testler
6 R programı ile parametrik testler
7 R programı ile nonparametrik testler
8 Ara sınav
9 R programı ile nonparametrik testler
10 R programı ile korelasyon analizi
11 R programı ile regresyon analizi
12 R programı ile görselleştirme teknikleri
13 R programı ile boyut indirgeme teknikleri
14 R programı ile güvenilirlik analizi teknikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538838 R programı tanıtılır.
2 1538839 R programında temel fonksiyon işlemleri anlatılır.
3 1538840 R programında temel veri analizi teknikleri anlatılır.
4 1538841 R programında hipotez testleri anlatılır.
5 1538842 R programında çok değişkenli analizler anlatılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74096 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 74098 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 74099 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 74097 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 74100 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 74110 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 74103 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 74102 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 74101 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 74105 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74104 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 74107 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 74106 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 74109 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 74108 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3 5 3 5 3 3
2 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 1 5 4
3 3 4 2 4 2 5 5 5 2 4 5 5 5
4 3 2 5 5 5 5 4 2 5 4 2 5
5 5 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek