Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST728 Örüntü Tanıma Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Örüntü sınıflama konusu elektronik mühendisliğinde çok geniş kullanım alanına sahiptir. Özellikle optik yöntemler kullanılarak cisimlerin tanınması ve sınıflanması savunma sanayiinden, güvenlik sektörüne oradan günlük işlerde kullanımına kadar elektronik mühendislerinin ilgi alanına girmektedir. Bu derste amaç örüntü sınıflamaya ve tanımaya yönelik yöntemlerin öğretilmesi ve uygulamaların gerçeklenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

.

Ön Koşul Dersleri

.

Önerilen Diğer Hususlar

.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pattern Classification – Wiley Interscience Optical Pattern Recognition- Cambridge Unv. Press

Staj Durumu

.

Dersin İçeriği

1.ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ 1.1 Örüntü tanıma sistemleri 1.2 Optik örüntü tanıma sistemleri 2.ÖRÜNTÜ TANIMA YÖNTEMLERİ 2.1 İstatistiksel yöntemler 2.2 Fukunaga-Koontz Dönüşümü 2.3 Bulanık sınıflayıcı 2.4 Stokastik Yöntemler 3.OPTİK ÖRÜNTÜ TANIMA YÖNTEMLERİ 3.1 Optik Filtreler 3.2 MACH filtreleri ile tanıma 3.3 Optik donanım elemanları 4. ORTAK DÖNÜŞÜM KORELASYONU 4.1 Optik örtüşme filtresi 4.2 Optik Fourier korelasyonu 4.3 Uyarlamalı optik ortak dönüşüm korelasyonu 5. ÖRÜNTÜ İZLEME 5.1 Ardışıl görüntülerden örüntü izleme 5.2 Örüntü tanıma performans ölçütleri 5.3 Alıcı işleme karakteristiği (ROC)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 5 65
11 Soru-Yanıt 5 5 25
13 Deney 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örüntü tanımaya giriş
2 İstatistiksel sınıflayıcılar
3 Fukunaga-Koontz dönüşümü
4 Bulanık sınıflayıcı
5 Stokastik yöntemler
6 Boyut İndirgeme
7 Optik filtreler
8 Ara Sınav
9 Optik örtüşme filtreleri ile sınıflama
10 Optik Fourier korelasyonu
11 Ortak dönüşüm korelasyonu
12 Uyarlamalı ortak dönüşüm korelasyonu
13 Örüntü tanıma performans ölçütleri
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539232 Öğrenciler, örüntü tanıma becerisi,
2 1539233 Örüntü sınıflama becerisi,
3 1539234 Optik örüntü tanıma becerisi,
4 1539235 Hedef tanıma ve izleme becerisi,
5 1539236 Örüntü tanıma sistemi tasarım becerisi kazanacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74096 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 74098 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 74099 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 74097 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 74100 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 74110 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 74103 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 74102 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 74101 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 74105 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74104 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 74107 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 74106 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 74109 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 74108 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 4 5 4 3 2 5 3 1 4 4
2 5 4 5 5 5 3 3 3 1 4 4 1 4 4 4
3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4
4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5
5 5 3 3 5 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek