Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST729 Siber Güvenlik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Siber güvenlik temel kavramları, siber saldırı ve siber savunma araçları ve yöntemleri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olmak. Kritik altyapılardaki scada sistemlerinin güvenliği konusunda yetenek sahibi olmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Communication Networking An Analytical Approach 2.Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It, 2010. with Robert K. Knake 3.Anurag Kumar, D. Manjunath, Joy Kuri, D. Manjunath and Joy Kuri 4.ITU, “ITU_T X.1205 sayılı Tavsiye Kararı, Siber Güvenliğe Genel Bakış”, 2008 5.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: PDF 6.Bilgi Güvenliği Politika Konseyi, "Kritik Altyapılar için Bilgi Güvenliği Önlemleri Üzerine Eylem Planı, Karar", s.2, 7.http://www.nisc.go.jp/eng/pdf/actionplan_ci_eng.pdf 8. Dear Hacker/Emmanuel Goldstein 8.Securitiy Study Guide/ Emmett Dulaney 9.Her Yönüyle Siber Savaş/ Hasan Çiftçi 11. http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/NIPP_Plan.pdf 10.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0576en01.pdf 11.http://www.kantei.go.jp/foreign/it/security/2001/cyber_terror.pdf 12.Elgin M. Brunner and Manuel Suter, "Uluslararası CIIP El Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siber güvenlik saldırı ve savunma araçları. Siber güvenlik kapsamında kritik altyapılar. Siber saldırı ve savunma yöntem teknikleri ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 8 3 24
6 Uygulama/Pratik 7 4 28
20 Rapor Hazırlama 5 4 20
21 Rapor Sunma 5 4 20
22 Proje Hazırlama 7 3 21
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siber güvenlik temel kavramları,
2 Siber güvenlik unsurları ve süreçleri,
3 Siber uzay ve siber uzayın temel özellikleri,
4 Kritik alt yapı ve sistemleri
5 Stratejik ve operasyonel siber savaşlar,
6 Siber saldırı kaynakları, Gelişmiş siber saldırıları izleme ve önleme,
7 Siber saldırı türleri, Siber savunma sistemleri,
8 Ara Sınav
9 Siber savunma mimarisi
10 Kriptografi uygulamaları
11 Elektronik Güvenlik
12 Siber güvenlik standartları
13 Siber casusluk ve istihbarat yöntemler
14 Bilgi güvenliği ve risk yönetimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329159 Bu dersin temel çıktısı siber güvenlik teknolojileri konusunda beceri sahibi olma ve bunu problem çözmede kullanabilmektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66364 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 66366 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 66367 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 66365 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 66368 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 66378 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 66371 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 66370 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 66369 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 66373 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 66372 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 66375 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 66374 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 66377 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 66376 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek