Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST705 Parametrik Olmayan Regresyon 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Parametrik regresyonun niçin gerekli olduğunu kavratmaktır. Parametrik analizlerin varsayımlarının geçerli olmadığı durumlarda alternatif olarak parametrik olmayan regresyonun kullanılabileceğinin kavratılmasıdır. Ayrıca parametrik ve parametrik olmayan regresyon sonuçlarının karşılaştırılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Dr. Kamil ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Helwig, Nathaniel E. (2017). Introduction to Nonparametric Regression, Nathaniel E. Helwig. 2. Mangiafico, S.S. 2016. Summary and Analysis of Extension Program Evaluation in R, version 1.18.1. rcompanion.org/handbook/. (Pdf version: rcompanion.org/documents/RHandbookProgramEvaluation.pdf.) 3. La´szlo´ Gyo¨rfi Michael Kohler, Adam Krzyz˙ak and Harro Walk (2002).A Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression. Springer-Verlag, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Regresyon Fonksiyonu Tahmini ve L2 Hata; Pürüzsüzleştirici Parametrelerinin Seçimi ve Uyumu; Mood-Brown Tahmin edicisi ve istatistiksel özellikleri; Theil_Sen Tahmin edicisi ve istatistiksel özellikleri; En küçüklerin En büyüğü ve Bireysel Alt Sınır; Stone Teoremi, Tutarlılık ve Yakınsama oranı; Çekirdek Tahminler, Tutarlılık ve Yakınsama oranı; Yerel Polinomiyal Çekirdek Tahminleri; k-NN Tahminleri, Tutarlılık ve Yakınsama Oranı; Örnek ayrıştırılması, Bir Parametrenin En iyi rastgele Seçimi ve Bölümleme, Çekirdek, ve en yakın Komşuluk Tahminleri; Çapraz doğrulama, Parametrenin en iyi sayısal Seçimi,Bölümleme ve Çekirdek Tahminleri ve Yakın Komşu Tahminleri; 9En-Küçük Kareler Tahmini I: Tutarlılık, Neden ve Nasıl en küçük Kareler? Sınırlı Y’dan Sınırsız Y’ye Tutarlılık ve Lineer En küçük Kareler Serisel Tahminleri;

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 2 10 20
49 Performans 13 1 13
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parametrik Olmayan Regresyon Neden Önemli?
2 Parametrik Olmayan Regresyon Tahminleri nasıl inşa edilir?
3 Parametrik Olmayan Regresyon: Mood-Brown Tahmin Edici
4 Parametrik Olmayan Regresyon: Theil-Sen Tahmin Edici
5 Bölümlemeli Tahminler
6 Çekirdek Tahminler
7 k-NN Tahminleri
8 Çapraz doğrulama
9 Ara sınav
10 En-Küçük Kareler Tahmini I: Tutarlılık
11 En Küçük Kareler Tahminleri II: Yakınsama Oranı
12 En küçük Kareler Tahminleri III: Karmaşıklık Düzenlileştirmesi
13 Tek değişkenli En Küçük Kareler SplinTahminleri
14 Yapay Sinir Ağları Tahminleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537018 Veriye uygun doğru modeli seçer
2 1537019 Doğru modeli seçer ve uygular.
3 1537020 Sonuçları yorumlamayı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74096 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 74098 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 74099 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 74097 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 74100 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 74110 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 74103 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 74102 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 74101 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 74105 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74104 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 74107 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 74106 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 74109 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 74108 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3
2 3 3 3
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek