Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101037082008 İleri İstatistiksel Çıkarım 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İstatistiksel kavramlar ve teorik bilgi verilecek ve bu bilginin verinin dağılımını belirlemede, çeşitli dağılımlarda tahmin etme yöntemlerinde ve ileri istatistiksel analizlerde nasıl kullanılacağı kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm öğretim üyeleri

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Lisans düzeyinde istatistik ve bilgisayar programlama.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Kendall, M.G. and Stuart, A. (1969) The Advanced Theory of Statistics, Vol. 1, 3rd ed., London:Griffin. 2) Kendall, M.G. and Stuart, A. (1973) The Advanced Theory of Statistics, Vol. 2, 3rd ed., London:Griffin. 3) Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference. 3rd Ed., New York: John Wiley &Sons.; 4) Tiku, M.L., Tan, W.Y. and Balakrishnan, N., (1986). “Robust Inference”, New York: Marcel Dekker. 5) Hogg, R. V. And Craing, A. T. (1989). Introduction to Mathematical Statistics. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co.; 6) Mendenhall, W., Wackerly, D. D. and Scheaffer, R. (1990). Mathematical Statistics with Applications. 4th Ed., Boston: PWS-Kent Publishing Company. 7) Hogg, R. V. And Tanis, E. A. (1993) Probability and Statistical Inference. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co.; 8) Rice, J. A. (1995). Mathematical Statistics and Data Analysis. 2rd Ed., California: Wadsworth Publishing Co. 9) Cramer, H. (1996). Mathematical Methods of Statistics. Prinseton Univ. Pres., N.J. Tiku, Moti L. and Akkaya, Aysen D., (2004). “Robust Estimation and Hypothesis Testing”, New Age International (P) Limited, Publishers. 10) Shahbazov, A. (2005). Olasılık Teorisine Giriş. Birsen Yayınevi. İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistik, tahmin edici, yansızlık gibi temel istatistiksel kavramlar • Sıkça Kullanılan Dağılımlar ve Özellikleri • Tahmin Edicilerin Özellikleri: Etkinlik, yansızlık, tutarlılık vb. • Moment Üreten Fonksiyon ve Özellikleri • Verinin Dağılımını Belirlemede Kullanılan Yöntemler • Dağılımlara Yapılan Yaklaşımlar • Olabilirlik Kavramı ve Fisher Bilgi Matrisi • Temel Tahmin Etme Yöntemleri: En Küçük Kareler, Moment Tahmin Edicileri, En Çok Olabilirlik Tahmin Edicileri • Dağılıma Özel Analiz Yöntemleri • Sıra İstatistikleri Kavramları ve Özellikleri • İleri Tahmin Etme Yöntemleri: Ağırlıklı En Küçük Kareler, Genelleştirilmiş En Küçük Kareler, BLUE • Sansürlenmiş Veride Tahminleme • Hipotez Testi ve Testin Gücü • Monte Carlo Simulasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 12 12
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistik, tahmin edici, yansızlık gibi temel istatistiksel kavramlar
2 Sıkça kullanılan önemli olasılık dağılımlar ve özellikleri
3 Tahmin Edicilerin Özellikleri: Yansızlık, etkinlik,tutarlılıkve yeterlilik
4 Moment Üreten ve karakteristik Fonksiyon ve Özellikleri
5 Olabilirlik Kavramı ve Fisher Bilgi Matrisi
6 Temel Tahmin Etme Yöntemleri: En Küçük Kareler, Moment Tahmin Edicileri, En Çok Olabilirlik Tahmin Edicileri
7 Dağılımlara Yapılan Yaklaşımlar
8 Ara sınav
9 Sıra İstatistikleri Kavramları ve Özellikleri
10 İleri Tahmin Etme Yöntemleri: Ağırlıklı En Küçük Kareler, Genelleştirilmiş En Küçük Kareler, BLUE
11 Sansürlenmiş Veride Tahminleme
12 Değişik dağılım ve modeller altında tahmin edicilerin ve bunlara bağlı test istatistiklerinin elde edilmesi
13 Bazı istatistik programının tanıtımı ve özel program oluşturulması
14 Bilgisayarda çeşitli istatistiksel yöntemlerin simulasyonu ve karşılaştırılması Çeşitli yöntemlerin karşılaştırılmasına yönelik raporlama ve sunumlar.
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277461 Tahmin edicilerin özellikleri bilinir.
2 1277462 Moment çıkaran ve karakteristik fonksiyonlar bilinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66364 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 66366 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 66367 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 66365 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 66368 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 66378 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 66371 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 66370 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 66369 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 66373 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 66372 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 66375 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 66374 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 66377 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 66376 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4
2 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek