Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101037092008 Sınıflama ve Ayrım Analizi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin Çok Değişkenli İstatistiksel verileri sınıflandırmada kullanılan çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerini öğrenmesi ve bilgisayar ortamında uygulamalarını yapabilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yüksel Öner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Johnson, R. A. (2002). Applied Multivariate Statistical Analysis Özdamar, K., (2004) Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I-II Tatlıdil, H., (1996). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Albayrak, A. A. (2006). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Rencher, C. R. (2002). Methods of Multivariate Analysis

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz yöntemlerinin tanıtımı, Çok değişkenli gözlemler arası uzaklık ya da benzerlik ölçülerinin tanıtımı, Çok değişkenli verilerde birimlerin sınıflandırılmasında kullanılan istatistiksel analiz yöntemleri hakkında genel bilgiler, Sınıflama Analizi, Diskriminant (Ayırım) Analizi, Kümeleme Analizi, Lojistik Regresyon Analizi, Paket Programlar yardımıyla Sınıflama, Diskriminant, Kümelem ve Lojistik Regresyon Analizi Uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
49 Performans 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çok Değişkenli Veri Yapısının Tanıtımı, Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler Hakkında Genel Bilgi
2 Çok Değişkenli Gözlemler Arası Benzerlik ve Uzaklık Ölçüleri
3 Sınıflama Analizi: Gözlemlerin İki Gruba Sınıflandırılması
4 Sınıflama Analizi: Gözlemlerin Çok Gruba Sınıflandırılması
5 Sınıflama Analizi: Parametrik Olmayan İşlemler
6 Diskriminant Analizi: İki Grup İçin Diskriminant Fonksiyonlarının Elde Edilmesi
7 Diskriminant Analizi: Çok Grup İçin Diskriminant Fonksiyonlarının Elde Edilmesi
8 ARASINAV
9 Diskriminant Analizi: Diskriminant Fonksiyonlarının Önemlilik Testleri ve Değerlendirilmesi
10 Kümeleme Analizi: Hiyerarşik Kümeleme Yöntemleri
11 Kümeleme Analizi: Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Yöntemleri
12 Kümeleme Analizi: Küme Sayısının Seçimi ve Küme Geçerliliği
13 Lojistik Regresyon Analizi: Tek Kategorik Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi
14 Lojistik Regresyon Analizi: Kategorik ve Metrik Bağımsız Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi
15 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277499 Herhangi bir araştırma projesinde problemin amacına uygun olarak hangi Çok Değişkenli İstatistiksel analizin uygulanacağına karar verebilme
2 1277500 Çok değişkenli gözlemler arası benzerlikleri ve farklılıkları ölçebilme
3 1277497 Çok değişkenli veri yapısına sahip birim ya da nesnelerin benzerliklerine göre sınıflandırılmasını veya kümelendirilmesini yapabilme
4 1277498 Sınıflandırma ve Ayırma Analizlerinin farklı disiplinlerde uygulamalarını yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66364 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 66366 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 66367 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 66365 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 66368 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 66378 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 66371 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 66370 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 66369 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 66373 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 66372 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 66375 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 66374 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 66377 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 66376 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4
2 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3
3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4
4 3 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek