Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST713 İstatistiksel Kalite Kontorlü 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Mal (ürün) veya Hizmet üreten süreçler için İstatistiki tekniklerle Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesi içerisinde sürekli iyileştirmeye yönelik olarak denetimin yapılmasını ve kaliteyi arzu edilen biçimde elde etmeyi sağlayacak denetimlerin yapılmasını sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özdemir, T. (2000). İstatistiksel Kalite Kontrol. A.Ü Yayını No62 2. D.C. Montgomery, Introduction to Statistical quality Control, , John Wiley and Sons, 5th edt., 2005. 3. M.F. Lawrence, D. Curt, L. David, Fundamentals of Clinical trials, Freidman , Springer-Verlag, , New York, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kalitenin çeşitli tanımları ve kalitenin tarihsel gelişimi. Kalite Ekonomisi. Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye faydaları. İşletmelerde kalite iyileştirme.İstatistiksel süreç kontrolü, felsefesi ve yöntemleri. Kalite kontrol grafiklerinin istatistiksel temelleri. Kalite kontrolün araçları. Nicel kontrol grafikleri. Nitel kontrol grafikleri. CUSUM kontrol grafikleri. EWMA kontrol grafikleri.Çok akış hatlı süreçlerde kontrol grafikleri. Bilgisayar uygulaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 5 25
20 Rapor Hazırlama 2 5 10
24 Seminer 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalitenin çeşitli tanımları ve kalitenin tarihsel gelişimi.
2 Kalite Ekonomisi.
3 Standardizasyonun üreticiye , tüketiciye ve ekomomiye faydaları.
4 İşletmelerde kalite iyileştirme
5 İstatistiksel süreç kontrolü, felsefesi ve yöntemleri
6 Kalite kontrol grafiklerinin istatistiksel temelleri
7 Kalite kontrolün araçları
8 Niceliksel kontrol grafikleri
9 Ara sınav
10 Niteliksel kontrol grafikleri
11 CUSUM kontrol grafikleri
12 EWMA kontrol grafikleri
13 Çok akış hatlı süreçlerde kontrol grafikleri
14 Bilgisayar uygulamaları
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538831 Kalite ile ilgili istatistiksel kavramları öğrenir.
2 1538832 Kalite düzeyini belirlemede kullanılan olasılık dağılımlarını bilir.
3 1538833 Kalite düzeyini hesaplamayı öğrenir ve denetler.
4 1538834 Üretimin kontrol altında olup olmadığını denetlemeyi öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74096 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 74098 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 74099 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 74097 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 74100 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 74110 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 74103 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 74102 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 74101 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 74105 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74104 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 74107 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 74106 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 74109 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 74108 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4
2 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5
3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek