Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST714 Tekrarlı Ölçüm Analizi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tekrarlanan ölçümlü deneyleri tanıtmak ve bu modeller ile veri analizi yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Crowder, M.J. and Hand, D.J. (1990). Analysis of Repeated Measures, Chapman ve Hall, London. Myers, J.L. and Well, A.D. (2003). Research Design and Statistical Analysis, Second Edition, London. Gamst, G., Meyers, L.S. and Guarino, A.J. (2008). Analysis of Variance Designs, A Conceptual and Computational Approach with SPSS and SAS. Jones, B. and Kenward, M.G. (1989). Design and Analysis of Cross-Over Trials, Chapman ve Hall, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tekrarlanan ölçümlere giriş, tekrarlanan ölçümlü ANOVA için varsayımlar, bir yönlü tekrarlanan ölçümlü ANOVA, iki yönlü tekrarlanan ölçümlü ANOVA, çapraz tasarım, regresyon modelleri, korelasyon, çok değişkenli analizler, paket programlarla uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 4 3 12
7 Laboratuvar 5 4 20
9 Problem Çözümü 7 3 21
11 Soru-Yanıt 7 3 21
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tekrarlanan ölçümlere giriş
2 Tekrarlanan ölçümlü ANOVA için varsayımlar
3 Bir yönlü tekrarlanan ölçümlü ANOVA
4 Paket programlarla uygulamalar
5 İki yönlü tekrarlanan ölçümlü ANOVA
6 Paket programlarla uygulamalar
7 Çapraz tasarım
8 Ara sınav
9 Regresyon modelleri, korelasyon
10 Paket programlarla uygulamaları
11 Çok değişkenli analizler
12 Paket programlarla uygulamaları
13 Gerçek hayat problemleri üzerine uygulamalar
14 Gerçek hayat problemleri üzerine uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329186 Tekrarlanan ölçümlü ANOVA modellerini tanır.
2 1329187 Tekrarlanan ölçümlü ANOVA nın varsayımlarını bilir.
3 1329188 Tekrarlanan ölçümlü veriler ile veri analizi yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66364 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 66366 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 66367 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 66365 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 66368 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 66378 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 66371 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 66370 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 66369 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 66373 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 66372 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 66375 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 66374 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 66377 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 66376 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 2 4 3 2 5 2 3 2 1 4 4
2 4 3 5 2 2 4 2 2 5 2 3 2 1 4 4
3 4 3 5 3 2 4 4 2 5 2 4 2 1 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek