Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST730 Kriptoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kriptografik sistemlerin iç işleyişini ve bunları gerçek dünya uygulamarında doğru bir şekilde nasıl kullanacaklarını öğrenmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

.

Ön Koşul Dersleri

.

Önerilen Diğer Hususlar

.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A Graduate Course in Applied Cryptography (V 0.5) by D. Boneh and V. Shoup Introduction to Modern Cryptography (2nd edition) by J. Katz and Y. Lindell.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

.

Dersin İçeriği

519/5000 Ders, gizli bir gizli anahtarı olan iki tarafın, güçlü bir düşman kulak misafiri ve trafiği kurcaladığında nasıl güvenli bir şekilde iletişim kurabileceğinin ayrıntılı bir tartışması ile başlar. Konuşlandırılmış birçok protokolü inceleyeceğiz ve mevcut sistemlerde hataları analiz edeceğiz. Kursun ikinci yarısı, iki tarafın paylaşılan bir gizli anahtar üretmesine izin veren ortak anahtar teknikleri tartışılacaktır. Kurs boyunca katılımcılar, alanda birçok heyecan verici açık soruna maruz kalacak ve eğlenceli (isteğe bağlı) programlama projeleri üzerinde çalışacaklardır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 4 52
11 Soru-Yanıt 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
34 Okuma 5 5 25
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Açıklama ve Tanımlar
2 Şifreleme Sistemlerinin Tarihçesi
3 Bilgi Teorisi Temelleri
4 Temel Algoritmalar
5 Simetrik Anahtar Şifreleme Yöntemleri
6 Özüt Çıkarma Yöntemleri
7 Blok Şifreleme Yöntemleri
8 Ara Sınav
9 RSA
10 Sayısal İmza
11 Anahtar Dağıtımı
12 Anahtar Kararlaştırma
13 Sır Dağıtım Yöntemleri
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539222 Öğrenciler sağladığı güvenlik düzeyi ve etkenliği açısından kriptografi protokollerini değerlendirebilir.
2 1539223 Öğrenciler kullanılması düşünelen kriptografi protokolünün artı ve eksilerini değerlendirebilir.
3 1539224 Öğrenciler temel Kriptografik protorokolleri tasarlayıp sınayabilir.
4 1539225 Öğrenciler öngörülen çözüm için uygun kriptografi prokolünü ya da güvenlik standardını belirleyip uygular.
5 1539226 Öğrenciler kriptoanaliz yöntemleri hakında bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74096 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
2 74098 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
3 74099 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4 74097 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
5 74100 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
6 74110 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
7 74103 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
8 74102 Eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9 74101 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
10 74105 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 74104 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
12 74107 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
13 74106 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 74109 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
15 74108 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 2 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4
2 4 4 5 5 3 3 5 3 3 3 3 4 5 3 3
3 4 1 4 4 5 3 4 3 4 4 5 1 3 1 4
4 4 1 1 1 3 5 3 5 3 5 3 1 1 5 5
5 1 1 5 5 1 4 5 2 3 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek