Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM351 Fizikokimya Lab. I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Fizikokimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor ile sunulmasını sağlamak. Fizikokimyasal çalışmaların laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Beytullah AFŞİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Mahmut Acımış, Necati Menek, Ayşen Alaman, “Yeni Bir Yaklaşımla Fizikokimya Deneyleri” , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,1996. [2] Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya”, Gazi Kitapevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2000. [3] P.W. Atkins, (Çeviri Editörleri; Salih Yıldız, Hamza Yılmaz, Esma Kılıç), “ Fizikokimya ” 1. Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2001. [4] Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya ", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. [5] R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, John-Wiley, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kısmi molar büyüklükler, kolligatif özellikler, çözünürlük ve çözünürlük eğrileri, moleküllerarası kuvvetler, kaynama, erime, kimyasal ve fiziksel olaylarda ısı değişimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
7 Laboratuvar 10 4 40
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
21 Rapor Sunma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizikokimya laboratuarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi, deney düzeneklerinin hazırlanması YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
2 Kısmi molar büyüklükler
3 Donma noktası alçalması ölçülerek katı bir çözünenin molekül kütlesinin belirlenmesi YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
4 Benzen-aseton karışımının çözelti oranına bağlı olarak kaynama eğrisinin bulunması YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
5 Fenol-su sisteminin çözünürlük eğrisinin bulunması YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
6 Buharlaşma ısısı ve moleküllerarası kuvvetler YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
7 Gazların sudaki çözünürlüğü YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
8 İki katı bileşenin erime diyagramı YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
9 ARASINAV YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
10 Kimyasal ve fiziksel olaylarda ısı değişimi YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
11 Çözünürlük ısıları YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
12 Birbiriyle karışmayan iki sıvı arasında üçüncü bir maddenin dağılımı YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
13 Telafi deneyleri YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
14 Telafi deneyleri YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500059 Öğrenci farklı bileşimlerdeki çözelti yoğunluklarını ölçerek kısmi mol hacimlerini bulabilir.
2 1500060 Öğrenci donma noktası alçalmasından yararlanarak katı bir çözünenin molekül kütlesinin belirleyebilir.
3 1500061 Damıtma işlemiyle benzen-aseton karışımının çözelti oranına bağlı olarak kaynama eğrisini çizerek sonuçları yorumlayabilir.
4 1500062 Fenol-su sisteminin çözünürlük eğrisini bulabilir.
5 1500063 Damıtma ile bir sıvının buharlaşma ısısını ve entropisini bulabilir.
6 1500064 Kaynama eğrisini çizerek Henry yasasına göre elde ettiği grafiği yorumlayabilir.
7 1500065 İki katı bileşenin erime diyagramını çizerek ötektik sıcaklığın ve erime noktasının önemini açıklayabilir.
8 1500066 Kalorimetrenin soğurduğu ısıyı ve nötürleşme ısısını deneysel olarak bulabilir.
9 1500067 Benzoik asidin sudaki çözünürlüğünden yararlanarak titrasyonla çözünme entalpisini bulabilir.
10 1500068 Ekstraksiyonla birbiriyle karışmayan iki sıvı arasında üçüncü bir maddenin dağılma katsayısını belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 4 4
3 4 4 4
4 4 4 4
5 4 4 4
6 4 4 4
7 4 4 4
8 4 4 4
9 4 4 4
10 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek