Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM351 Fizikokimya Lab. I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Fizikokimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor ile sunulmasını sağlamak. Fizikokimyasal çalışmaların laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Metin Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Mahmut Acımış, Necati Menek, Ayşen Alaman, “Yeni Bir Yaklaşımla Fizikokimya Deneyleri” , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,1996. [2] Yüksel Sarıkaya, “Fizikokimya”, Gazi Kitapevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2000. [3] P.W. Atkins, (Çeviri Editörleri; Salih Yıldız, Hamza Yılmaz, Esma Kılıç), “ Fizikokimya ” 1. Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2001. [4] Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya ", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. [5] R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, John-Wiley, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kısmi molar büyüklükler, kolligatif özellikler, çözünürlük ve çözünürlük eğrileri, moleküllerarası kuvvetler, kaynama, erime, kimyasal ve fiziksel olaylarda ısı değişimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
7 Laboratuvar 10 4 40
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
21 Rapor Sunma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizikokimya laboratuarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi, deney düzeneklerinin hazırlanması YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
2 Kısmi molar büyüklükler YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
3 Donma noktası alçalması ölçülerek katı bir çözünenin molekül kütlesinin belirlenmesi YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
4 Benzen-aseton karışımının çözelti oranına bağlı olarak kaynama eğrisinin bulunması YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
5 Fenol-su sisteminin çözünürlük eğrisinin bulunması YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
6 Buharlaşma ısısı ve moleküllerarası kuvvetler YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
7 Gazların sudaki çözünürlüğü YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
8 İki katı bileşenin erime diyagramı YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
9 ARASINAV
10 Kimyasal ve fiziksel olaylarda ısı değişimi YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
11 Çözünürlük ısıları YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
12 Birbiriyle karışmayan iki sıvı arasında üçüncü bir maddenin dağılımı YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
13 Telafi deneyleri YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf
14 Telafi deneyleri YENİ BİR YAKLAŞIMLA FİZİKOKİMYA DENEYLERİ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279805 Öğrenci farklı bileşimlerdeki çözelti yoğunluklarını ölçerek kısmi mol hacimlerini bulabilir.
2 1279806 Öğrenci donma noktası alçalmasından yararlanarak katı bir çözünenin molekül kütlesinin belirleyebilir.
3 1279807 Damıtma işlemiyle benzen-aseton karışımının çözelti oranına bağlı olarak kaynama eğrisini çizerek sonuçları yorumlayabilir.
4 1279808 Fenol-su sisteminin çözünürlük eğrisini bulabilir.
5 1279809 Damıtma ile bir sıvının buharlaşma ısısını ve entropisini bulabilir.
6 1279810 Kaynama eğrisini çizerek Henry yasasına göre elde ettiği grafiği yorumlayabilir.
7 1279811 İki katı bileşenin erime diyagramını çizerek ötektik sıcaklığın ve erime noktasının önemini açıklayabilir.
8 1279812 Kalorimetrenin soğurduğu ısıyı ve nötürleşme ısısını deneysel olarak bulabilir.
9 1279813 Benzoik asidin sudaki çözünürlüğünden yararlanarak titrasyonla çözünme entalpisini bulabilir.
10 1279814 Ekstraksiyonla birbiriyle karışmayan iki sıvı arasında üçüncü bir maddenin dağılma katsayısını belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 4 4
3 4 4 4
4 4 4 4
5 4 4 4
6 4 4 4
7 4 4 4
8 4 4 4
9 4 4 4
10 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek