Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB603 Dini İnanç ve Düşüncenin Gelişimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere çocukluk döneminden itibaren dini inanç ve düşüncenin gelişimi hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2008. 02→ Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, TDV Yayınları, Ankara, 1993. 03→ Faruk Karaca, Dini Gelişim Teorileri, Dem Yayınları, İstanbul, 2007. 04→ Hasan Kayıklık, Orta Yaş ve Yaşlılıkta Dinsel Eğilimler, Adana, 2003. 05→ Murat Yıldız, Çocuklarda Tanrı tasavvurunun Gelişimi, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, İzmir, 2007. 06→ Adem Şahin, Ergenlerde Dindarlık ve Benlik, Konya, 2007. 07→ Editör: Hayati Hökelekli, Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi, Dem yayınları, İstanbul, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dini inanç ve düşünce kavramları, dini gelişim teorileri, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerinde dini inanç ve düşünceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dini inanç
2 Dini düşünce
3 Dini gelişim teorileri, Piaget ve Bilişsel Gelişim teorisi
4 Kohlberg ve ahlâki yargı teorisi
5 Psikanalitik teoriler
6 Erikson ve psikososyal dini gelişim teorisi
7 Jung ve bireyleşme teorisi
8 Çocukluk döneminde dini inanç ve düşünceler
9 Ergenlik döneminde dini inanç ve düşünceler
10 Yetişkinlik döneminde dini inanç ve düşünceler
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Orta yaş döneminde dini inanç ve düşünceler
13 Yaşlılık döneminde dini inanç ve düşünceler
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
60230 1390305 Dini inanç ve düşüncenin gelişimi konusunda elde ettikleri bilimsel bilgileri özetleyebileceklerdir.
60231 1378053 Çeşitli yaş dönemlerindeki dini inanç ve düşünceler üzerinde etkili olabilecek temel kaynakları ve problemleri tespit edebileceklerdir.
60232 1381821 Derste aldıkları bilgileri yeni araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri yorumlayıp değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.