Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB615 Din Eğitimi Programları ve Öğretimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

DDin eğitiminde program geliştirme süreci ve değerlendirme yaklaşımlarını kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mevlüt KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirel Ö., Öğretme Sanatı, Pegema Yayını, Ankara, 2004. Ertürk S., Eğitimde Program Geliştirme, Yelkentepe Yayınları, Ankara, 1982. Tosun, C., Din Eğitimi Bilimine Giriş, Pegem Yayını, Ankara, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din eğitiminde program geliştirme süreci ve modelleri, amaçların ve içeriğin düzenlenmesi, din öğretimi programlarının değerlendirilmesi. Din öğretimi etkinliklerinin planlanması. Din öğretiminde yeni yaklaşımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 20 20
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar: Eğitim-Öğretim-Öğretim Programı-Program Geliştirme
2 Türkiye’de Din Eğitimi Programlarının Tarihi Gelişimi
3 Din Eğitiminde Program Geliştirme Süreci
4 Din Eğitimi Programlarının Felsefi Temelleri
5 Din Eğitimi Programlarının Psikolojik Temelleri
6 Din Eğitimi Programlarının Sosyolojik Temelleri
7 Din Eğitimi Programlarında Amaç ve Kazanımlar
8 Din Eğitimi Programlarında İçerik Düzenlemesi
9 Din Eğitimi Programlarında Yöntem ve Teknikler
10 Din Eğitimi Programlarında Değerlendirme Yaklaşımları
11 Program Geliştirme Yaklaşımları ve Din Eğitimi Programları
12 Din Eğitimi Programlarında Yapılandırmacılık ve Çoklu Zeka
13 Din Eğitimi Program Modelleri ve Çoğulculuk
14 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarının Değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1228012 Türkiye’de din eğitimi programlarının tarihi gelişimini açıklar.
2 1228014 Din eğitimi programlarının felsefi, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
3 1228015 Din eğitimi programlarını geliştirme sürecini ve öğelerinin özelliklerini açıklar.
4 1228017 Din eğitimi programı geliştirme yaklaşımlarını açıklar.
5 1228018 Geliştirilen din eğitimi programlarını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.