Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB616 Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere Cumhuriyet tarihindeki din eğitimi gelişmeleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hüseyin Atay, “Medreselerin gerilemesi”, AÜİFD, Cilt: XXIV, ss. 15-55. 2. Halis Ayhan, Türkiye’de Din Eğitimi, Dem Yay., İstanbul 2014. 3. İlknur Polat Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar, 4. İbrahim Turan, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Din Eğitimi Politikaları, İz Yay., İstanbul 2013. 5. Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye’de İslamlık, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1972. 6. Durmuş Hocaoğlu, “Sekülarizm, Laisizm ve Türk Laisizmi”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 29, Yıl: 1994, ss. 35-76. 7. Mustafa Öcal, Osmanlıdan Günümüze Türkiye’de Din Eğitimi, Dergah Yay., İstanbul, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Son Osmanlı dönemi medreseleri, medreselerin kapatılması. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Cumhuriyet Tarihi boyunca örgün ve yaygın din eğitimi ve kurumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cumhuriyet Öncesi Din Eğitimine Genel Bakış: Medreseler ve Gerileme Nedenleri Tanzimat Sonrası Din Eğitimi.doc
2 Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yabancı Okullar Meselesi cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
3 1920-1924 dönemi din eğitimi ve öğretimi cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
4 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Din Eğitimi Tartışmaları: Tevhid-i Tedrisat Kanunu cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
5 1924-1933 dönemi din eğitimi ve öğretimi cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
6 Din Eğitiminin Yeniden Başlaması ve Örgün Eğitim Kurumlarında Din Eğitimi cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
7 1950-1980 Arası dönemde din eğitimi cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
8 1980 -1998 Arası Dönemde Örgün Din Eğitimi cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
9 1998 Sonrası dönemde örgün din eğitimi cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
10 Yüksek din öğretimi cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
11 Yaygın Din Eğitimi cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
12 Türkiye’de Din Eğitimi Tartışmaları: Hukuki Tartışmalar cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
13 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerine Yaşanan Tartışmalar cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
14 Türkiye’de Din eğitimi ve öğretiminin geleceği cumhuriyet dönemi din eğitimi ders içeriği.doc
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293530 Osmanlı imparatorluğunun son döneminde eğitim öğretim hakkında bilgi sahibi olmak,
2 1293531 Medreselerin gerileme ve kapatılma nedenlerini ana hatlarıyla kavramak
3 1293532 Cumhuriyetin kuruluş yıllarında eğitim-öğretim hakkında bilgi sahibi olmak,
4 1293533 Tevhid-i tedrisat kanunu ve eğitimdeki değişmeleri kavramak,
5 1293534 Din eğitimi ve öğretimi konusunda yaşanan gelişmeleri tarihsel boyutuyla anlamak,
6 1293535 Din eğitimi ve öğretimi veren kurumlar hakkında bilgi sahibi olmak
7 1293529 Türkiye’de din eğitiminin geleceği hakkındaki tartışmalarda analiz ve sentez düzeyinde bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek