Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB617 Çevre Ahlakı ve Din Eğitimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, çevrecilik ve ilkelerini dini ve ahlaki boyutlarıyla ele alarak çevreye karşı duyarlılık oluşturmak ve çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hasan DAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Celal Yeniçeri, Hz. Peygamberin Çevreciliği, Spor Etkinlikleri ve Kur’an’da Çevrecilik, Çamlıca Yay., İstanbul: 2009. 2. Mehmet Bayrakdar, İslam ve Ekoloji, DİB yay., Ankara 1992. 3. Hüseyin Aydın, Ekolojik Sorunlara Teolojik Yaklaşımlar, TDV Yay., Ankara 2009. 4. İbrahim Ünal, Çevre, İslam ve İnsan, Gençlik yay., İstanbul: 1994 5. İbrahim Canan, Ayet ve Hadislerin Işığında Çevre Ahlakı, Yeni Asya Yay., İstanbul: 1995. 6. C.C.Aktan, Meslek Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, ARI Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği Yayını, İstanbul: 1999. 7. Kerim Aytekin, İslam'ın Bakışıyla Ekoloji Çevre Sorunları Ve Kent Hayatı, Gülhane Yay., İstanbul: 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekoloji, Çevreyi koruma sorumluluğu, Kur’an ve sünnette çevre, çevre ahlakı, çevre ahlakının geliştirilmesine yönelik öneriler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekoloji (çevre bilim) kavramını anlamı
2 Çevre ve hukuk
3 Çevre ve modernizm
4 Kur’an’da ekoloji: a) Çevrenin anlamlandırılması
5 b) Kur’an’da ekolojik prensipler
6 c) Bitki ve hayvanların ortaya çıkışı ve yayılıp çeşitlenmeleri
7 Sünnette ekoloji: a) Hz. Peygamberin ekolojik faaliyetleri
8 b) Hz. Peygamberin Hadislerinde ekoloji
9 c) Çevrecilik açısından hayvanlar alemi, Hz. Muhammedin bu aleme yaklaşımı ve getirdiği ahlak, hukuk ve ilkeler
10 Arasınav/Araştırma Ödevi
11 Kur’an’da canlı hayatı ve suyun önemi, tabii ortamların bozulması, insani kirlenmeye karşı yapılan uyarılar
12 Günümüzde çevre kirlilikleri, felaketleri ve sorumluluğu
13 Türk kültüründe ekoloji
14 Türkiye ve İslam ülkelerinin genel ekolojik sorunları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1157391 Çevreyi korumanın öneminin farkına varacaktır.
2 1161462 Belli başlı çevre sorunlarını tanıyabilecektir
3 1153628 Kur’an’ın ve Sünnetin çevreye bakışını yorumlayabilecektir
4 1162559 Çevre sorunlarının çözümünde ve çevre ahlakının gelişmesinde din eğitiminin katkılarını açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2
2 3 3 2 3
3 4 2 3 3
4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek