Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB621 Çocukluk Dönemi Din Eğitimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere çocukların temel özellikleri ve din öğretimine ilişkin metotlar hakkında bilgi vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Yavuz, K. 1981. Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişimi, DİB Yay., Ankara; 2- Ratcliff, D. E. 1992. Handbook of Children’s Religious Education, REP, Alabama. 3- Binbaşıoğlu, C. 1995. Eğitim Psikolojisi, Yargıcı Matbaası, Ankara. 4- Dodurgalı, A. 1998. Ailede Çocuğun Din Eğitimi, MÜİFV Yay., İstanbul. 5- Özeri, Z.N. 2004. Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi, DEM Yay., İstanbul. 6- Karaca, F. 2007. Dini Gelişim Teorileri, DEM Yay., İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocukluk döneminin biyolojik, psikolojik, sosyal, dini ve ahlaki özellikleri. Çocukluk döneminde din öğretimi metotları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocukluk dönemi din eğitimimin önemi
2 Çocukluk döneminin biyolojik özellikleri
3 Çocukluk döneminin psikolojik özellikleri
4 Çocukluk döneminin sosyal özellikleri
5 Çocukluk döneminin sosyal özellikleri
6 Çocukluk dönemi dini gelişim
7 Çocukluk dönemi dini gelişim üzerine yapılan çalışmalar
8 Çocukluk döneminin öğrenme özellikleri
9 İnanç esaslarının öğretimi
10 Ahlak esaslarının öğretimi
11 İbadetlerin öğretimi
12 Çocukluk dönemi din eğitimi ve öğretiminde uygulanacak metotlar
13 Örgün eğitim kurumlarında din eğitimi ve öğretimi
14 Kuran kurslarında din eğitimi ve öğretimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512086 Çocukluk dönemi din eğitiminin önemini kavramak,
2 1512087 Çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
3 1512080 Çocukluk dönemi öğrenme özelliklerini kavramak,
4 1512081 Çocukluk dönemi dini gelişim özellikleri üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak,
5 1512082 Çocukluk dönemi dini gelişim teorileri hakkında bilgi sahibi olmak,
6 1512083 Çocukluk dönemi din eğitimi ve öğretimi hakkında uygulanacak metotları bilmek
7 1512084 Çocukta dini duygu ve düşüncenin gelişiminde etkili olan iç ve dış faktörleri kavramak,
8 1512085 Örgün eğitim kurumlarında din eğitimi ve öğretimi hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
7 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek