Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB622 Gençlik Dönemi Din Eğitimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere gençlik döneminin temel özellikleri ile din öğretimine ilişkin metotlar hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Atkinson, H. 1995. Handbook of Young Adult Religious Education, REP, Alabama; • Gündüz, T. 2002. İslam, Gençlik ve Din Eğitimi, Düşünce Yay., Bursa. • Hökelekli, H. 200? Gençlik değerler ve din eğitimi, DEM Yay., İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ergenlik ve gençlik döneminin biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özellikleri. Gençlik döneminde din eğitimi ve öğretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gençlik döneminin genel özellikleri
2 Gençlik döneminin biyolojik özellikleri
3 Gençlik döneminin psikolojik özellikleri
4 Gençlik döneminin sosyal özellikleri
5 Gençlik dönemi ruh sağlığı ve din
6 Gençlik dönemi dini gelişim
7 Gençlik dönemi dinini olumsuz yönde etkileyen faktörler
8 Gençlik dönemi dini inanç ve şüphe
9 Gençlik dönemi dini şüphe konuları
10 Gençlik dönemi dindarlığının bazı sorunları
11 Gençlik döneminde din değiştirme
12 Gençlik dönemi davranışlarında din eğitiminin etkisi
13 Gençlik dönemi din eğitiminde aile ve okulun yeri
14 Gençlik dönemi din eğitiminde uygulanacak metotlar ve özellikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63602 1293557 Ergenlik dönemi psiko-sosyal gelişim hakkında bilgi sahibi olmak,
63603 1293553 Gençlik dönemi gelişimsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
63604 1293554 Gençlik dönemi öğrenme özelliklerini kavramak,
63605 1293555 Gençlik döneminde gelişime etki eden faktörleri öğrenmek,
63606 1293556 Ergenlik ve gençlik dönemi dini gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
63607 1293552 Ergenlik ve gençlik dönemi din eğitimi ve öğretimi konusunda uygulanacak öğretim metot ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.