Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB623 Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere yaşlılık döneminin temel özellikleri ile din öğretimine ilişkin metotlar hakkında bilgi vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Klavuz, M. A. 2003. Yaşlanma Dönemi Din Eğitimi, Arasta, Bursa. • Köylü, M. 2004. Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi, DEM, İstanbul. • Foltz, N.T. 1986. Handbook of Adult Religious Education, REP, Alabama.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşlılık döneminin biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim ve özellikleri. Yaşlılık dönemi din eğitimi metotları ve yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşlılık döneminin genel özellikleri
2 Yaşlılık döneminin biyolojik özellikleri
3 Yaşlılık döneminin psikolojik özellikleri
4 Yaşlılık döneminin sosyal özelikleri
5 Yaşlılık döneminin dini gelişim özellikleri
6 Yaşlılık dönemi zeka ve öğrenme sorunu
7 Yaşlılık dönemi öğrenme
8 Yaşlılık dönemi din eğitimi uygulamaları
9 Yaşlılık dönemi din eğitimini olumsuz yönde etkileyen faktörler
10 Yaşlılık dönemi din eğitimi programları
11 Yaşlılık dönemi din eğitiminde caminin yeri
12 Yaşlılık dönemi ruh sağlığı ve din
13 Hayatın son gelişimsel basamağı olara ölüm
14 Ölüm olgusunun dini ve ahlaki boyutu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63614 1380432 1- Yaşlılık dönemi genel özelliklerini ana hatlarıyla öğrenmek,
63615 1387890 2- Yaşlılık döneminde psiko-sosyal gelişim hakkında bilgi sahibi olmak
63616 1387950 3- Yaşlılık dönemi öğrenme özelliklerini kavramak
63617 1404453 4- Yaşlılık döneminde gelişime etki eden faktörleri öğrenmek,
63618 1383976 5- Yaşlılık döneminde zeka ve öğrenme hakkında bilgi sahibi olmak,
63619 1401935 6- Yaşlılık dönemi dini gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
63620 1402870 7- Yaşlılık dönemi din eğitimi ve öğretimi konusunda uygulanacak öğretim metot ve yöntemleri bilmek
63621 1412587 8- Ölüm olgusunun dini ve ahlaki boyutu hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.