Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB625 Kur'an ve Sünnet'Te Eğitimin Temelleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, Kur’an ve sünnette din eğitiminin temel asaslarını ve günümüze yansımalarını anlamalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hasan DAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Halis Ayhan, Eğitime Giriş ve İslam’ın Eğitime Getirdiği Değerler, İst, Damla Yay., 1982 2. Bayraktar Bayaraklı, İslam’da Eğitim, İst. 1980 3. İbrahim Canan, İslam’da Temel Eğitim Esasları, Yeni Asya Yay. İst 4. Ali Medar, İnsan Eğitiminin Kur’ani Metodu, Çev: Ali Yüksel İst 1987 5. Fedouse Khan, The Quranic Principles of Education , Rabat Isesco, 1994 6. Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, Abdullah Özbek, İstanbul, 2006. 7. Rasulullahın İslama Davet Metodu, Ahmet Önkal, Konya 1993 8. Kur’an’da Çocuk Eğitimi, İbrahim Canan, Nesil, İstanbul, 1996. 9. İslamiyetin Eğitimimize Getirdiği Değerler ve Kur’an’ı kerim’in Eğitim ile İlgili Ayetlerinin Tahlili, Nevzat Ayasbeyoğlu, MEB Yay., İstanbul, 1991. 10. Din Öğretiminde Yöntemler, M.Zeki Aydın, Nobel, Ankara 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam’da eğitimin önemi, İslam eğitiminin amaçları, Eğitimle ilgili ayetlerin ve hadislerin tahlili, Kur’an ve sünnette eğitim yöntemleri, Günümüzde kullanılan öğretim yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimin birey ve toplum açısından önemi
2 İslam’ın eğitime verdiği önem
3 Eğitimle ilgili ayetler ve tahlili
4 Eğitimle ilgili hadisler ve tahlili
5 İslam eğitiminin amaçları
6 İslam eğitiminin ilkeleri
7 Kur’an’da a) Zihni eğitme yöntemleri
8 b) Kalbi eğitme yöntemleri
9 c) Nefsi eğitme yöntemleri
10 Ara sınav Veya Araştırma Ödev Sunumu
11 Sünnet’te eğitim yöntemleri
12 Günümüzde kullanılan bazı çağdaş eğitim yöntem ve teknikleri
13 Günümüzde kullanılan bazı çağdaş eğitim yöntem ve teknikleri
14 Kur’an ve sünnetteki eğitim yöntemleriyle çağdaş eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1179241 . Eğitimin birey ve toplum açısından önemini açıklayabilecektir
2 1181577 Eğitim ile ilgili ayetleri ve hadisleri listeleyebilecektir.
3 1189506 Eğitimle ilgili ayetleri ve hadisleri açıklayabilecektir
4 1163751 Eğitimle ilgili ayet ve hadislerden hareketle İslam eğitiminin temel hedeflerini ve ilkelerini ifade edebilecektir
5 1171060 Kur’an ve Sünnet’teki eğitim yöntemlerini tanıyacaklardır.
6 1170146 Kur’an ve Sünnet’teki eğitim yöntemlerinin günümüz çağdaş eğitim yöntemleri açısından bir değerlendirmesini yapabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4 2
2 3 3 3
3 4 3
4 2 2 2 3
5 3
6 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek