Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB627 Temel Sosyolojik Kavramlar 927003 1 1 6

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Erkan PERŞEMBE; Doç.Dr. Osman EYÜPOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ A.Giddens,Sosyoloji Başlangıç Okumaları,Say Y.,İstanbul 2009. 02→ Anthony Giddens, Sosyoloji,Kırmızı Y., İstanbul 2008 03→ Z.Aslantürk,T.Amman, Sosyoloji, Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler,Çamlıca Y.,İstanbul 2009. 04→ İsmail Doğan,Sosyoloji,Pegem Y.,Ankara 2007. DİĞER KAYNAKLAR 05→ K.Canatan,Aile Sosyolojisi,Açılım K.,İstanbul 2009. 06→ Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi K., İstanbul 1985

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyoloji kavramı; Sosyolojik bir fenomen olarak kültür; Toplumsallaşma Kavramı; Toplumsal yapı ve Kurumlar: Aile; Ekonomi; Eğitim; Siyaset, Hukuk; Toplumsal Statü ve Rol; Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıflar; Sapma ve Toplumsal kontrol; Toplumsal değişme; Kentleşme ve Sanayileşme; Nüfus ve büyüme; Toplumsal hareketlilik ve küreselleşme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojinin Genel Bağlamı
2 Toplumsal yapıyla ilgili kavramlar
3 Toplumsal bir fenomen olarak kültür
4 Toplumsal yapının temel kurumları; aile, tanımı, özellikleri ve sorunları
5 Toplumsal yapının temel kurumları; ekonomi, siyaset ve hukuk.
6 Toplumsal statü ve rol kavramları
7 Toplumsal tabakalaşma ve sınıflar
8 Toplumsallaşma ve özellikleri
9 Toplumsal norm ve değerler, toplumsal kontrol
10 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
11 Toplumsal değişme ve kuramları
12 Kentleşme ve sanayileşme
13 Toplumsal hareketlilik ve küreselleşme
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63887 1392934 Sosyolojinin temel kavramları hakkında bilgileneceklerdir
63888 1396871 Toplumsal yapıyı oluşturan temel kurumlarla ilgili bilimsel tanımlama yapabileceklerdir.
63889 1385594 Toplumsal sorunlar hakkında o yapıyı oluşturan temel yapılarla ilgili bilimsel değerlendirme yapabilme yeteneği kazanacaklardır.
63890 1402144 Derste aldıkları bilgileri yeni araştırmalarda kullanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.