Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB636 Din ve Modernizm 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencileri modernizm din arasındaki ilişkiler konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Erkan PERŞEMBE; Doç.Dr. Osman EYÜPOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Ahmet Özkiraz,Modernleşme Teorileri ve Postmodern Durum,Çizgi Y.,Konya 2003. 02→ Jürgen Habermas,“Modernlik Tamamlanmamış Bir Proje”,Ç:G.Naliş,Postmodernizm,Ed.: N. Zeka,Kıyı Y.,İstanbul 1994 03→ Alain Touraine,Modernliğin Eleştirisi,Ç: H. Tufan,Yapı Kredi Y., İstanbul 1994 04→ Anthony Giddens,Modernliğin Sonuçları,Ç:E. Kuşdil,Ayrıntı Y.,İstanbul 1994 05→ Peter Wagner,Modernliğin Sosyolojisi(Özgürlük ve Cezalandırma),Ç: M.Küçük,Sarmal Y.,İstanbul 1996 06→ Peter Berger,Din ve Modernizm,Ankara Okulu Y.,Ankara 2002 07→ Zygmunt Baumann,Modernlik ve Müphemlik,Ayrıntı Y.,İstanbul 2003 08→ Mustafa Armağan,Gelenek ve Modernlik,İz Y.,İstanbul 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modernlik kavramı, modernlik ve modernleşme kuramları. Modernlik ve din, modernlik eleştirileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aydınlanma öncesi Avrupa, Rönesans ve reform dönemlerinin önemi
2 Aydınlanma öncesi Avrupa, Rönesans ve reform dönemlerinin önemi
3 Sanayi devrimi ve Fransız devrimi kapsamında modernliğe geçiş
4 Sanayi devrimi ve Fransız devrimi kapsamında modernliğe geçiş
5 Batı modernliğinin düşünsel temelleri
6 Modernleşme kavramı ve kuramları.
7 Modernlik eleştirileri
8 Modernlik ve gelenek arasındaki ilişkiler
9 Modernlik ve din arasındaki ilişkiler
10 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
11 Batı dışı toplumlarda modernlik sorunları
12 Modernliğe alternatif arayışlar
13 J.Habermas ve tamamlanmamış bir proje olarak modernliğin sorunları
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1393754 Batı aydınlanmasının sonucu modernizm hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2 1373545 Modernlik ve eleştirileri konusunda yetkin olabileceklerdir.
3 1392611 Gelenek ve modernlik, din ve modernlik arasında farklı toplumların konumları üzerinden bilgileneceklerdir.
4 1407687 Derste aldıkları bilgileri yeni araştırmalarda kullanabilecekdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.