Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB639 Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yüksek Lisans yapan öğrencilerin Farabi ve İbn Sina’nın alem görüşü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Burhanettin TATAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Hüseyin ATAY, Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma 2- Farabi, Medinetü’l-Fazıla 3- İbn Sina, Şifa (ilgili Bölümler)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farabi ve İbn Sina'ya Göre Dış Alem

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 2 5 10
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farabi kimdir? dersin iki ana ekseni.docx
2 Farabi’nin temel felsefesi farabi hayatı ihsaul ulum yorumu.pdf
3 Farabi’de ontoloji-metafizik ilişkisi farabi el medinetü'l-fazıla.pdf
Farabi+ve+Ibn+Sina%27nin+Felsefelerinde+Vahyin+Kavramsal+Muhtevasi%2C+Hidayet+Peker.pdf
4 Farabi’de dış alem FARABININ_IDEAL_DEVLETI_ERDEMLI_SEHIR.pdf
5 Farabi’de yaratma h atay farabi ve ibn sina yaratma.pdf
6 Farabi’de siyaset-alem ilişkisi Cilingir-Farabi'de Rasyonel Siyaset ve Akil İnanci.pdf
7 İbn Sina kimdir? Ibn_Sina_Hayati_Eserleri_DIA_c._20_s._31.pdf
8 İbn Sina’nın temel felsefesi dersin iki ana ekseni.docx
9 İbn Sina’da ontoloji-metafizik ilişkisi Farabi+ve+Ibn+Sina%27nin+Felsefelerinde+Vahyin+Kavramsal+Muhtevasi%2C+Hidayet+Peker.pdf
10 İbn Sina’da dış alem Aygun_Akyol_Ibn_Sina_Metafiziginde_Tanri.pdf
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU dersin iki ana ekseni.docx
12 İbn Sina’da yaratma sudur-kurami-plotinus-ve-ibn-sina-arasinda-bir-karsilastirma-siirt-20171022101013477.pdf
13 İbn Sina’da siyaset-ontoloji ilişkisi ibn sina siyaset.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1377630 Farabi ve İbn Sina’nın temel felsefeleri hakkında genel bilgi sahibi olacaklardır
2 1387030 Farabi ve İbn Sina metafiziğinin ontolojik karakterini genel hatlarıyla bileceklerdir.
3 1387243 Farabi ve İbn Sina’nın alem görüşünün temel sorunları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4
3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek