Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB642 Metinlerle İslam Ahlakı ve Felsefesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam ahlakını ve İslam ahlak felsefesini, temel ve tarihsel kaynaklarından hareketle tanımak ve günümüzün bireysel, toplumsal ve küresel ahlaki sorunlarına İslam ahlakı ve felsefesi perspektifinden çözümler üretebilmek… İslam ahlakını ve İslam ahlak felsefesini, temel ve tarihsel kaynaklarından hareketle tanımak ve günümüzün bireysel, toplumsal ve küresel ahlaki sorunlarına İslam ahlakı ve felsefesi perspektifinden çözümler üretebilmek…

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Burhanettin TATAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kur’an-ı Kerim 2. Edebü’l-Müfred, Buhari 3. Edebü’d-Dünya ve’d-Din, Maverdi 4. Devlet, Platon 5. Nichomakhos’a Etik, Aristoteles 6. Tehzibü’l-Ahlak, İbn Miskeveyh

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur’an’da ve Sünnette ahlak, dini ahlak (Edeb...), felsefi ahlak (Tehzib...), Tasavvufi ahlak (İhya), Osmanlıda ahlak (A.Alai), Çağdaş İslam ahlakı (Ahlak İlmi),...

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 2 5 10
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur’an’da Ahlak (Kur’an-ı Kerim)
2 Hadis ve Sünnette Ahlak (Edebü’l-Müfred, Buhari)
3 Geleneksel Dini Ahlak (Edebü’d-Dünya ve’d-Din, Maverdi)
4 Antikçağ ahlak felsefesinin etkisi (Devlet, Platon)
5 Antikçağ erdem etiğinin etkisi (Nichomakhos’a Etik, Aristoteles)
6 İslamda felsefi ahlak (Tehzibü’l-Ahlak, İbn Miskeveyh)
7 Tasavvufi ahlak (İhya, 4. Cilt, Gazali)
8 Osmanlıda Ahlak (Ahlak-ı Alai, Kınalızade Ali Efendi)
9 Modern ahlak felsefesinin etkisi (Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Kant)
10 Çağdaş İslam düşüncesinde ahlak (Kur’an Ahlakı, A. Dıraz)
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Çağdaş Türk düşüncesinde ödev ahlakı (Ahlak İlmi, A.H. Akseki)
13 Çağdaş Türk düşüncesinde erdem ahlakı (İslamda Ahlakın Şartı, C.S. Yaran)
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63738 1379777 İslam ahlakı ve İslam ahlak felsefesinin en önemli eserlerini tanımış ve bunların seçilmiş bölümlerini okuyup analiz etmiş olacaklardır.
63739 1380839 İslam ahlak felsefesindeki belli başlı kuramlar, problemler ve perspektifler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
63740 1387021 Günümüzün ahlaki sorunlarına İslam ahlakı ve felsefesi perspektifinden bakabilecek ve çözüm önerebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.