Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB650 İnformel Mantık ve Tartışma Metotları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Amaç, öğrencinin, felsefe ve din bilimleri alanındaki yazılı metinlerinde, sözlü tartışma ve söylemlerinde kendi görüşleri lehine doğru ve güçlü kanıtlar geliştirebilmesi; ve başkasının söylemlerindeki güçlü ve zayıf kanıtları, doğru ve yanlış görüşleri daha çabuk bir şekilde farkedebilmesi, analiz edebilmesi ve gerekli rasyonel tepkiyi en etkili bir biçimde ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olabilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Cafer Sadık Yaran, İnformel Mantık (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2011). 2- Zahir B. A. El-Elmai, Kur’an’da Tartışma Metodları, çev. E. Elbinsoy (İstanbul: Pınar Yayınları, 1994). 3- Douglas N. Walton, Informal Logic (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). 4- İbrahim Emiroğlu, Mantık Yanlışları (Ankara: Elis, 2004). 5- Farabi, Kitabu’l-Burhan, çev. Ö. Türker, Ö.M. Alper, (İstanbul: Klasik, 2008). 6- Annette T. Rottenberg, Elements of Argument (New York: St. Martin’s Press, 1988).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 2 5 10
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnformel Mantığın tanımı, özellikleri, tarihçesi. Kavram ve kavram çeşitleri
2 Önerme ve önerme çeşitleri. Kanıt ve kanıt çeşitleri
3 İnformel kanıtın kısımları. Kıyasın yapısı, çeşitleri ve kuralları
4 Yüklemli kıyasın şekilleri ve kuralları. Şartlı kıyasın çeşitleri ve kuralları
5 Tümevarımsal, analojik ve öteki türden kanıt çeşitleri
6 Mantık yanıltmacaları. Diyalektik ve tartışma adabı
7 Retorik ve argümantasyon ahlakı
8 Tartışma ilminin doğuşu ve İslami ilimlerde kullanılışı
9 Kur’an’da delil getirme yolları
10 Kur’an’da tartışma konuları ve metotları
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Peygamberlerin yaptığı tartışmalar
13 Tartışma adabı
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
64017 1186342 İnformel Mantık konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
64018 1194605 Tartışma metotları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
64019 1169458 Öğrendikleri informel mantık ve tartışma metotları bilgisini, özellikle felsefe ve din bilimleri alanındaki yazılı ve sözlü söylemlerinde aktif bir biçimde kullanabilme becerisi kazanacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.