Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB654 Hıristiyanlık Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı ilahiyat alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin gelişim sürecini ve temel doktrinlerini tartışarak günümüz Hıristiyanlığının nasıl ortaya çıktığını, dünyanın en büyük dini gelenği olduğunu anlamalarını sağlamakdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Doç. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Dominik Pamir, Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, İstanbul 1998. • Keith Ward, Christianity, Oxford: Oneworld, 2000. • Mary Jo Weaver, Introduction to Christianity, California, Wadsworth Publising, 1991. • Dale T. Irvin & Scott W. Sunquist, History of World Christian Movement, Orbis Books, 2005. • Şinasi Gündüz, Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara: Ankara Okulu, 2001. • Mahmut Aydın, Tarihsel İsa, Ankara: Ankara Okulu, 2002. • Mahmut Aydın, İsa Tanrı mı? İnsan mı?, İstanbul: İz Yayıncılık, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Hıristiyanlığın ortaya çıkışı, gelişmesi, kurumsallaşması ile Hıristiyanlık bünyesinde tarihsel süreçte yaşanan gelişmeleri inceleme konusu yapmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 14 10 1
19 Beyin Fırtınası 10 10 1
27 Makale Yazma 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hıristiyanlığın Tarihsel ve Dinsel Arkaplanı Makale Okuma ve Tartışma GİRİŞ.pdf
2 Hz. İsa ve Öğretisi Makale Okuma ve Tartışma İSA-MESİH VE ÖĞRETİSİ.pdf
3 Pavlus ve Öğretisi Makale Okuma ve Tartışma PAVLUS VE ÖĞRETİSİ.pdf
4 Hıristiyan Kutsal Yazıları Makale Okuma ve Tartışma HıristiyanKutsalmetinleri.ppt
5 Hıristiyanlığın Tarihsel Gelişimi Yeni Ahit Dönemi Makale Okuma ve Tartışma HIRİSTİYANLIĞIN YAYILMASI.pdf
6 Patristik Dönem ve Kilise Babaları Makale Okuma ve Tartışma PATRİSTİK DÖNEM.pdf
7 Erken Dönem Hıristiyanlığı ve Kristolojik Tartışmalar Makale Okuma ve Tartışma
8 Ortaçağ Hıristiyanlığı Makale Okuma ve Tartışma ORTAÇAĞ HIRİSTİYANLIĞI.pdf
9 Protestan Reformu Makale Okuma ve Tartışma PROTESTAN REFORMU.pdf
10 Katolik Karşı Reformu Makale Okuma ve Tartışma Hıristiyaninançları).pdf
11 Hırisiyan Aydınlanması Makale Okuma ve Tartışma HRISTİYAN AYDINLANMASI.pptx
12 Modern Dünyada Hıristiyanlık Makale Okuma ve Tartışma
13 Misyon ve Ökümenizm Makale Okuma ve Tartışma
14 Hıristiyan İbadetleri Makale Okuma ve Tartışma Hıristiyanlıkİbadet).pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53180 1378778 Taraftar kitlesi açısından dünyanın en büyük dinsel geleneği olan Hıristiyanlığın nasıl bir dinsel gelenek olduğunu tanıyıp bileceklerdir.
53181 1350949 Hıristiyanlığın ortaya çıkışı ile gelişip kurumsallaşması sürecini kavrayacaklardır.
53182 1366383 Hıristiyanlığın temel öğretisi, doktrinleri ve ibadet sistemini özümseyeceklerdir.
53183 1348379 Hıristiyanlık tarihinde Kilise bünyesinde yaşanan doktrin kavgaları ile bu kavgaların yol açtığı bölünmelerden haberdar olacaklardır.
53184 1356087 Hıristiyanlıkla başta İslam olmak üzere büyük dünya dinlerini karşılaştırabilme becerisine sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
53180 4 4 3 4 4 2 2 3 5 3 4 4 4 1
53181 3 3 2 2 3 1 2 3 4 2 4 4 4 3
53182 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2
53183 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3
53184 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek