Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB656 Yahudilik Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Felsefe ve Din Bilimleri anabilim dalında yüksek lisans yapan öğrencileri Yahudiliğin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgilendirerek günümüz Yahudiliğini anlamalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Doç. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Dan Cohn – Sherbok, Judaism, History, Belief and Practice, London & New York: Routledge, 2005. 2. Paul Johnson, Yahudi Tarihi, İstanbul: Pozitif Yayınları, 2000. 3. Ali Osman Kurt, Erken Dönem Yahudi Tarihi, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007. 4. Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, İstanbul: İSAM Yayınları, 2008. 5. Reuven Firestone, Yahudiliği Anlamak Avraam’ın Çocukları, İstanbul: Gözlem Basın ve Yayın, 2004. 6. Samuel b. Yahya el-Mağribi, Yahudiliği Anlamak, İstanbul: İnsan Yayınları, 1995. 7. Abdurrahman Küçük, Dönmeler Tarihi, Ankara: Rehber Yayıncılık, 1992. 8. İ. Alaeddin Gövsa, Sabatay Sevi, İstanbul: Anka Yayınları, 2000. 9. Bernard Lewis, Semitizm ve Anti-Semitizm, İstanbul: Everest Yayınları, 2003. 10. Nicholas De Lange, Yahudi Dünyası, İstanbul: İletişim Yayınları, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Yahudiliğin özel tarihi ve teolojik yapısı tarihsel dönemler dikkate alınarak incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
19 Beyin Fırtınası 14 20 1
27 Makale Yazma 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yahudiliğe Giriş: Temel Kavramlar (İbrani, Israil, Yahudi, Musevi, Siyonist, Semitist, Anti-Semitist vb.) Makale Okuma ve Tartışma
2 Yahudiliğin Temel Unsurları ve Yahudiliği Anlamak Makale Okuma ve Tartışma
3 Antik Mezopotamya Medeniyetleri, Yahudiler ve Bible Makale Okuma ve Tartışma
4 Patriarklar Dönemi: İbrahim – Musa Makale Okuma ve Tartışma
5 Musa, Mısırdan Çıkış ve Kenan Diyarındaki Fetihleri Makale Okuma ve Tartışma
6 İsrail Krallığının Kuruluşu: Davud ve Süleyman Dönemi Makale Okuma ve Tartışma
7 Yahuda ve İsrail Krallıkları, Babil Sürgünü ve I. Mabed Dönemi Sonu Makale Okuma ve Tartışma
8 Sürgünden Dönüş, II. Mabed Dönemi ve Ezra Makale Okuma ve Tartışma
9 Roma işgali ve sonrasında gelişen Hellenistik Etki; Romaya karşı isyanlar Makale Okuma ve Tartışma
10 Apokaliptik Beklentiler ve Mesihi Hareketler; Bar Kochba, Esseniler, Makkabiler; Hıristiyanlığın Doğuşu Makale Okuma ve Tartışma
11 İslam ve Yahudiler, Hicaz yarımadası, Endülüs, Maymonides ve Reformları Makale Okuma ve Tartışma
12 Avrupa ve Osmanlı’da Yahudiler, Mesihi Hareketler ve Sebatay Sevi Makale Okuma ve Tartışma
13 Siyonizm ve Modern Yahudi Düşüncesi Makale Okuma ve Tartışma
14 Genel Değerlendirme Makale Okuma ve Tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
64729 1150279 Kendi tarihini İbrahim (Avram) peygamberle başlatan Yahudiliğin ortaya çıkış, gelişim, geçirdiği evreler ve mevcut durumunu kavrayacaklardır.
64730 1155505 Yahudilik içindeki Esseniler ya da modern reform hareketlerinin ortaya çıkış nedenleri analiz etme becerisi kazanacaklardır.
64731 1166072 Yahudiliği diğer dinlerle mukayese etme becerisi kazanacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
64729 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3
64730 3 2 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4
64731 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek