Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB658 Antropoloji ve Halk İnançları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı antropoloji ve halk inançlarını incelemek suretiyle dinlerin insanın kültür hayatındaki fonsksiyonunu ortaya koymak ve böylece ilahiyat alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin dinlerin gerçek tabiatı kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Brian Morris, Antropolojik Açıdan Din, Ankara: İmge Yayınları, 2004. • Andre Gingrich, Anthropology by Comparison, London: Routledge, 2003. • Thomas H. Eriksen, What is Anthropology?, London: Pluto Press, 2004. • Franz Boas, General Anthtopology, Boston: D.C. Heath and Company, 1938. • Ekber S. Ahmed, İslam ve Antropoloji, İstanbul: İnsan Yay. 1995. • Thomas H. Eriksen, A History of Anthropology , London: Pluto Press, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Batı-Hıristiyan dünyasında XX. yüzyılda ortaya çıkan belli başlı teolojiler ve bunların öncüleri inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antropolojiye Giriş Makale Okuma ve Tartışma
2 Antropolojik Çalışmalar Makale Okuma ve Tartışma
3 Antropolojinin Dört Kurucusu (Boas, Malinowski, Radcliffe-Brown ve Mauss) Makale Okuma ve Tartışma
4 Antropoloji ekolleri Makale Okuma ve Tartışma
5 Sosyal Yapı ve Yapısalcılık (Lévi-Strauss) Makale Okuma ve Tartışma
6 İnanç, Büyü ve Din Makale Okuma ve Tartışma
7 Etnisite Makale Okuma ve Tartışma
8 Mitoloji ve Antropoloji İnsan ve Tanrı Makale Okuma ve Tartışma
9 Antropolojik Perspektifte Din Makale Okuma ve Tartışma
10 İslami Antropoloji Makale Okuma ve Tartışma
11 Yahudi ve Hıristiyan Antropolojisi Makale Okuma ve Tartışma
12 Hindu Antropolojisi Makale Okuma ve Tartışma
13 Halk İnançları Makale Okuma ve Tartışma
14 Genel Değerlendirme Makale Okuma ve Tartışma
15
16
17
18

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1164665 Öğrenciler, Dinler Tarihi çalışmalarına kaynaklık eden Antropoloji çalışmalarını tanıyacaklardır.
2 1169205 Antropolojinin dine ve dinsel algılara yaklaşımlarını kavrayacaklardır.
3 1150284 Dinin kültürel yaşam açısından önemini kavrayacaklardır.
4 1165506 Antropolojide tartışılan ve araştırılan konuları görerek kazanımlarıyla kendi yapacakları dinler tarihi çalışmalarının daha geniş ufuklu olmasını sağlayacaklardır .

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek