Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere değerler eğitimi konusunda görüş kazandırmak, değer eğitimi yaklaşım ve yöntemlerini kavratmak ve bu yaklaşım ve yöntemleri değerler eğitiminde uygulayabilmelerini sağlayabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mevlüt Kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Köylü (Ed.), Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi, Nobel Yayını. Ayşen Bakioğlu ve Nur Sılay, Karakter Eğitimi, Nobel Yayını. Bülent Dilmaç ve H.Hüseyin Bircan, Değerler ve Değerler Psikolojisi, Pegem Yayını. Bülent Dilmaç, Ergenlerde Değer Gelişimi, Pegem Yayını. Erol Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, Ötügen Neşriyat. Halil Ekşi ve Ahmet Katılmış, Karakter Eğitimi El Kitabı, Nobel Yayını. Hayati Hökelekli, Değerler Psikolojisi ve Eğitimi, Timaş Yayını. John Dewey, Eğitimde Ahla İlkeleri, (Çev..A.Ferhan Oğuzkan), Anakra. Kadir Ulusoy ve Bülent Dilmaç, Değerler Eğitimi, Pegem Yayını. M.Münir Raşit Öymen, Ahlak Eğitimi, Murat Matbaacılık. M.Zeki Aydın, Ailede Çocuğun Ahlak Eğitimi, DEM Yayını. M.Zeki Aydın, Ahlak Eğitiminde Örnek Olay İncelemesi, Nobel Yayını. Recep Kaymakcan vd. (Ed.), Değerler ve Eğitimi, DEM Yayını. Refik Turan ve Kadir Ulusoy (Ed.), Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, Pegem Yayını. Sedat Yazıcı ve Aslı Yazıcı, Felsefi, Psikolojik ve Eğitim Boyutlarıyla Karakter, Çizgi Yayını. Y.Sinan Zavalsız, Değerler Eğitimi, Ensar Yayını.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Değerlerin özellikleri, işlevi ve sınıflandırılması, değerler eğitimi yaklaşım ve yöntemleri, ailede, okulda ve toplumda değerler eğitimi, değerler eğitiminde örnek olay uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
27 Makale Yazma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 2 10
27 Makale Yazma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Ahlaki Değerler
2 Değerlerin Özellikleri, İşlevi ve Sınıflandırılması
3 Din, Ahlak ve Değer İlişkisi
4 Değerler Eğitimi Yaklaşım ve Yöntemleri
5 Ailede Değerler Eğitimi
6 Okulda Değerler Eğitimi
7 Medyada Değerler Eğitimi
8 Ara sınavı (Vize)
9 Vatandaşlık Eğitiminde Değerler Eğitimi
10 Toplumsal Değerler ve Eğitimi
11 Ahlak ve Değerler Psikolojisi Yaklaşımları
12 Ahlak ve Değerler Eğitiminde İlkeler
13 Din, Değer ve Davranış İlişkisi
14 Değerler Eğitiminde Örnek Olay Uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293805 Değerler eğitimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
2 1293806 Değerlerin özellikleri ve işlevini açıklar.
3 1293807 Değerler eğitimi yaklaşım ve yöntemlerini açıklar.
4 1293808 Ailede, okulda, medyada ve toplumda değerler eğitimi ile ilgili konuları kavrar.
5 1293809 Ahlak ve değerler eğitimi ilkelerini davranışlarına yansıtabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5
2 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4
4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4
5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek