Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304016012010 Suça Teşebbüs 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Suça teşebbüs kavramından ne anlaşılması gerektiği, ulusal ve karşılaştırmalı hukukta suça teşebbüs müessesesinin düzenleniş biçimi ve yaptırımı hususu irdelenecek; ilk derece mahkemeleri ve Yargıtay kararlarında suça teşebbüse ilişkin kararlar tahlil edilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

s

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Suça teşebbüs kavramından ne anlaşılması gerektiği, ulusal ve karşılaştırmalı hukukta suça teşebbüs müessesesinin düzenleniş biçimi ve yaptırımı hususu irdelenecek; ilk derece mahkemeleri ve Yargıtay kararlarında suça teşebbüse ilişkin kararlar tahlil edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Suç kavramı
2 Suçun tanımları
3 hskjgask
4 jkgadklhagd
5 jaghfjkga
6 jgadjkgad
7 joahgkjagf
8 kjafkga
9 lhkfalhfa
10 hafalhfa
11 lhafljagf
12 jajgak
13 hlafghaj
14 kjgafkjgak
15 sınav
16 lifi,sl
17 s,höa,
18 kiadk
19 h
20 ö
21 fr
22 d
23 d
24 d
25 d
26 d
27 d
28 d
29 d
30 d
31 d
32 d

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1187823 İdarenin özel hukuk sözleşmeleri ile ilgili esasları öğrenir
2 1161604 Kamu hizmeti yürütülürken özel hukuk kurallarına tabi hususlarda idarenin etkinliğini önleyecek hususları inceler
3 1163216 İlgili mevzuatı isabetle yorumlayabilir, öneriler geliştirebilir
4 1179716 İlgili yargı kararlarını doktrinsel seviyede tahlil edebilir.
5 1216932 Uluslararası sistemleri inceleyebilir ve önerilerde bulunur
6 1216941 Kamu hizmetinin maliyetini düşürecek tedbirler geliştirebilir-

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak