Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL601 Suça Teşebbüs 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Suça teşebbüs kavramından ne anlaşılması gerektiği, ulusal ve karşılaştırmalı hukukta suça teşebbüs müessesesinin düzenleniş biçimi ve yaptırımı hususu irdelenecek; ilk derece mahkemeleri ve Yargıtay kararlarında suça teşebbüse ilişkin kararlar tahlil edilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

s

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Suça teşebbüs kavramından ne anlaşılması gerektiği, ulusal ve karşılaştırmalı hukukta suça teşebbüs müessesesinin düzenleniş biçimi ve yaptırımı hususu irdelenecek; ilk derece mahkemeleri ve Yargıtay kararlarında suça teşebbüse ilişkin kararlar tahlil edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Suç kavramı
2 Suçun tanımları
3 hskjgask
4 jkgadklhagd
5 jaghfjkga
6 jgadjkgad
7 joahgkjagf
8 kjafkga
9 lhkfalhfa
10 hafalhfa
11 lhafljagf
12 jajgak
13 hlafghaj
14 kjgafkjgak
15 sınav
16 lifi,sl
17 s,höa,
18 kiadk
19 h
20 ö
21 fr
22 d
23 d
24 d
25 d
26 d
27 d
28 d
29 d
30 d
31 d
32 d

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1415015 İdarenin özel hukuk sözleşmeleri ile ilgili esasları öğrenir
2 1390264 Kamu hizmeti yürütülürken özel hukuk kurallarına tabi hususlarda idarenin etkinliğini önleyecek hususları inceler
3 1391805 İlgili mevzuatı isabetle yorumlayabilir, öneriler geliştirebilir
4 1407377 İlgili yargı kararlarını doktrinsel seviyede tahlil edebilir.
5 1442430 Uluslararası sistemleri inceleyebilir ve önerilerde bulunur
6 1442439 Kamu hizmetinin maliyetini düşürecek tedbirler geliştirebilir-