Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL608 Hukuk Devleti 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, hukuk devleti uygulamasının tarihi gelişimi ile günümüz uygulaması, ulusal ve uluslararası ölçekte hukuk devletinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Hukuk devleti kavramının iyi anlaşılabilmesi için gerekli olan siyasi tarihe ve ideolojilere ilişkin okumaların yapılması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇOBAN Ali Rıza, KÜÇÜK Adnan, Hukukî Bir İlke Siyasî Bir İdeal, Hukuk Devleti, Adres yayınları Ankara 2008. SANCAR, Mithat, Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti, İletişim Yayınları, İstanbul 2008. ÖZCAN, M. Tevfik, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, Ankara 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Maddi, şekli ve pozitivist hukuk devleti kavramları, hukuk devleti kavramının tarihi gelişim süreci, modern hukuk devleti kavramının bileşenleri irdelenir ve Anayasa Mahkemesi'nin ve uluslararası yargı organlarının konuyla ilgili kararları tahlil edilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk Devletinin Genel Olarak Gelişimi
2 Hukuk Devletinin Genel Olarak Tanımı, Kavram ve İlkeleri
3 Hukuk Devletinin Polis ve Kanun Devletinden Farkı
4 Hukuk Devletinin İlkeleri
5 Temel Hakların ve Hürriyetlerin Teminat Altına Alınması
6 Siyasal İktidarın Hukuka Bağlılığının Sağlanması
7 Kanunların Anayasal Denetimi, Kuvvetler Ayrılığı, Demokratik Rejim
8 Hukuk Devletinin Ülkemizdeki Gelişimi
9 Tanzimattan Önceki Dönem ve Tanzimat Dönemi
10 Meşrutiyet dönemi ve Cumhuriyet Dönemi
11 Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Hukuk Devleti
12 Anayasa Mahkemesinin Hukuk Devletinin İlkelerini Yorumlayışı
13 Uluslar arası Ölçekte Hukuk Devletinin Yaşadığı Sorunlar
14 AİHM Kararlarında Hukuk Devleti
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
73746 1378201 Bu ders kapsamında öğrenci hukuk devleti kavramı hakkında teorik standartları öğrenir.
73747 1385091 Hukuk devleti anlayışının işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
73748 1390915 Bu alandaki ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
73749 1400968 Bu alandaki ulusal ve uluslararası yargı içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
73750 1391669 Edinilen bilgilerle Türkiye’deki hukuk devleti anlayışına dayalı sorunları yorumlayabilir ve çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75433 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75424 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75425 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75426 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75427 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 75431 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 75432 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 75429 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 75430 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 75428 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak