Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304016112010 Parlamento Hukuku 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, demokratik rejimlerde parlamentonun rolü ve işlevleri ve bunu sağlayan koşullar, yasama çalışmalarındaki usul ve esaslar, milletvekili seçilmenin koşulları ve milletvekillerin dokunulmazlığı, malî statüleri, karşılaştırmalı olarak Türkiye’de parlamento sürecinin gelişimi, Türk Parlamento Hukuku’nun kaynakları, Parlamento’nun yetkileri, TBMM İç Tüzüğü ve Anayasa Mahkemesi Kararları inceleme konusu yapılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

TBMM İçtüzüğü'nün okunması ve TBMM internet sitesinden kanunların oluşum aşamasına ilişkin safhaların takip edilerek öğrenilmesi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İBA, Şeref, BOZKURT Rauf, 100 Soruda Parlamento Türk Parlamento Hukukuna Giriş, Nobel Kitabevi, Ankara 2004. ALTUĞ Yılmaz, Parlamento Hukuku, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 2003. BAKIRCI Fahri, TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Yayınları, Ankara 2000.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye'nin anayasal tarihinde ve dünya anayasacılık tarihinde parlamentoların evrimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumu, çalışma şekli ve görevinin sona ermesi, parlamento üyelerinin seçilmesi, görevlerinin sona ermesi, hukuki ve mali yetki ve sorumluluklarına ve görevlerinin sona ermesine ilişkin hususlar anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 14 42
10 Tartışma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Demokratik rejimlerde parlamentonun rolü ve işlevleri
2 Türk Parlamento hukukunun kaynakları
3 Türkiye de Parlamento sürecinin gelişimi
4 Türkiye de Parlamentonun yetkileri
5 Yasama Fonksiyonun Niteliği, Genelliği, İlkelliği, Devredilmezliği
6 Yasama İşlemleri, Kanunlar ve Parlamento kararları
7 Milletvekillerinin Seçilmesi, Milletvekili Seçilme Yeterliliği
8 TBMM üyelerinin Hukuki Statüsü
9 Parlamenter Muafiyetler( yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı)
10 TBMM üyelerinin Mali Statüsü
11 TBMM nin İçyapısı ve çalışma düzeni
12 TBMM nin görev ve yetkileri
13 TBMM İçtüzüğü ve Anayasa Mahkemesi kararları
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
73909 1151481 Bu ders kapsamında öğrenci demokrasi ve siyasal hayata katılım ilişkisi çerçevesinde parlamento hakkında teorik standartları öğrenir. Yasama faaliyetleri ie ilgili teorileri kavrar. 1+4
73910 1157155 Parlamento hukukunun işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
73911 1171219 Bu alandaki başta Anayasa, TBMM İçtüzüğü olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
73912 1174612 Bu alandaki özellikle parlamento hukukunun kaynaklarını ve Anayasa Mahkemesi’nin değişik dönemlerde vermiş olduğu yargı kararlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
73913 1147977 Edinilen bilgilerle Türkiye’deki parlamento hukukuna ilişkin sorunları yorumlayabilir ve çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak