Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL612 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Sorunları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, anayasa kavramı, dünyada anayasacılık hareketleri, yeni anayasalar, Türkiye’de anayasacılık hareketleri ve anayasa kültürü, anayasal devlet, anayasal demokrasi, anayasal değişmenin dinamikleri ve demokratik anayasa yapımı yöntemleri ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

III. Selim ve sonrası dönemi Osmanlı tarihi ve yakın dönem cumhuriyet tarihine ilişkin tarih kitaplarının okunması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÖZBUDUN Ergun, Türkiye`de Demokratikleşme ve Anayasa Yapımı Politikası, Ergun Özbudun Ömer Faruk Gençkaya, İstanbul 2010. GÖZLER Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2012. TANÖR Bülent, Osmanlı-Türk Anayasa Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları, 1876 Kanun-i Esasi, 1909 Anayasa değişiklikleri, 1921, 1924, 1961, 1982 Anayasalarının meydana getirilişine yol açan siyasi ve hukuki olaylar irdelenecek, bu anayasa ve anayasal belgelerin muhtevaları mukayeseli bir şekilde ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 14 42
10 Tartışma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anayasa Kavramı
2 Anayasacılık Düşüncesi ve Doğuşu
3 Anayasa Türleri, Yazılı, Yazısız, Yumuşak, Sert, Kazuistik, Çerçeve Anayasa tanımları
4 Dünyada Anayasacılık Hareketleri
5 Yeni Anayasalar
6 Türkiye de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa kültürü
7 Anayasal devlet – Anayasalı devlet
8 Anayasal demokrasi
9 Anayasal değişmenin dinamikleri
10 Demokratik anayasa yapımı yöntemleri
11 1982 Anayasasının Hazırlanması ve Genel Özellikleri
12 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
13 11982 Anayasası ve Türkiye deki Anayasal Sorunlar
14 Türkiye de Yeni Anayasa Yapım Süreci
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
74468 1403906 Anayasa ve Anayasal gelişmeler hakkında teorik standartları öğrenir
74469 1409696 Anayasal sistemin işleyişine katkı sağlayacak analizler yapabilir
74470 1385776 Bu alandaki mevzuat hükümlerini isabetli yorumlayabilir.
74471 1390494 Bu alandaki yargı içtihatlarını eleştirel biçimde yorumlayabilir.
74472 1394787 Edinilen bilgilerle Türkiye’deki anayasal problemleri yorumlayabilir ve çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75433 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75424 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75425 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75426 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75427 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 75431 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 75432 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 75429 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 75430 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 75428 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak