Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304016152010 İdarenin Hukuki Sorumluluğu 927003 1 1 8

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ONAR Sıddık Sami, Tam Yargı Davaları, İstanbul 1971; GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, Ankara 2011; GÖZLER Kemal, İdare Hukuku, Bursa 2009.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anayasal bir zorunluluk olarak idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi olması, idarenin hukuki sorumluluğuna da işaret eder. Ders, bu konuyu incelemektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel hukuki kavramlar.
2 idari tasarruf türleri
3 idarenin kusura dayanan sorumluluğu
4 hizmet kusuru
5 idarenin kusursuzluğa dayalı sorumluluğu
6 idarenin sebebiyet verdiği zararı tazmini
7 tam yargı davaları
8 yürütmenin durdurulması usul ve şartları
9 tam yargı davalarında zararın ispatı ve delil ikamesi
10 tam yargı davalarında görev ve yetki konusu
11 tam yargı kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi
12 idari yargıda kanun yolları
13 iç hukuk yolarının kullanılarak bitirilmesi
14 AİHM e bireysel başvuru hakkı ve yöntemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
74494 1180607 İdarenin eylem ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
74495 1171483 Anayasal bir zorunluluk olarak idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olduğunu öğrenir.
74496 1169286 İdarenin hukuki sorumluluğunda vatandaşların izleyeceği idari ve yargısal yol ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak