Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304016172010 Uluslararası Hukukta Güç Kullanılması 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Uluslararası hukukta güç kullanılmasına ilişkin hukuksal yaklaşımlara ilişkin lisansütü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Musrafa Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sertaç Başeren, “Devletlerin Birbirlerine Karşı Münferiden Kuvvet Kullanmalarının Sınırları” 2003 AÜ Basımevi Ankara Her öğrenci için konusuna göre uluslararası sorunlarla ilgili o dönemki güncel makale vb yayınlar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası güncel sorunların diplomatik ve yargısal çözüm yollarını inceler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin olduğu dönemde uluslararası hukukta güç kullanma alanına giren uluslararası güncel sorunların belirlenmesi
2 Ülkelerin içişlerine karışma ve güç kullanmaya ilişki Birleşmiş Milletler And. Md. 2/4-7 fıkralarının incelenmesi
3 Devletlerin birbirlerine karşı münferiden kuvvet kullanmaları
4
5 Uluslararası hukukta güç kullanma üzerine neorealist okul görüşünün incelenmesi
6 Vatandaşları dışarıda korumak için güç kullanılması
7 Uluslararası hukukta güç kullanılmasına ilşkin Cenevre Sözleşmelerinin ilgili maddelerinin incelenmesi
8 İnsani Müdahale
9 İnsancıl Hukuk
10 Savaşta kültürel varlıkların korunması
11 Savaşta çevrenin korunması
12 NATO
13 Uluslararası Ceza Mahkemesi
14 Uluslar arası Adalet Divanı ve Nikarugua Kararı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78453 1161240 Uluslararası hukukta güç kullanılmasına ilişkin neorealist ve klasik yaklaşımları analiz edebilme yetisi kazanır 1-4
78454 1164303 Uluslararası sorunların hukuki çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak