Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL620 Osmanlı Aile Hukuku 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı Devleti hukuk sisteminin önemli bir bölümünü oluşturan Osmanlı Aile hukuku hakkında lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AYDIN Mehmet Akif, İslam-Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul 1985; AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009; CİN Halil/AKYILMAZ Gül,Türk Hukuk Tarihi, Konya 2010; EKİNCİ; Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku, İstanbul 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı hukuk sistemi çerçevesinde ana unsur olan Müslüman tebaa yanında gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının hukuk nezdinde statüleri incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam-Osmanlı Aile hukukun temel esasları
2 Nişanlanma ve evlenme akdinin çeşitleri
3 Evlenme akdinin şartları
4 Evlenme akdinin şartları
5 Evlenme akdinin şartları
6 Çok evlilik (Taaddüd-ü zevcad)
7 Evliliğin şahsi ve mali hükümleri
8 Boşanma (Talak)
9 Talakın Şartları
10 Talakın Kısımları (Ric’i ve bain Talak), Tefviz-i Talak ve Muhalaa
11 Tefrik (adli boşanma), Lian ve i’la,
12 Evliliğin sona ermesinin sonuçları: İddet ve Hidane
13 Nesep
14 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin Osmanlı Aile hukukuna getirdiği yenilikler.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78532 1374763 İslam-Osmanlı aile hukukun temel esaslarını öğrenir.
78533 1393326 Osmanlı hukukunda evlenme hakkında bilgi sahibi olur.
78534 1400916 Osmanlı hukukunda boşanma kavramını modern hukuk sistemleri ile karşılaştırmalı olarak öğrenir.
78535 1403772 Velayet ve vesayet kavramlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75433 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75424 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75425 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75426 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75427 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 75431 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 75432 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 75429 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 75430 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 75428 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak