Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304016212010 Osmanlı Ceza Hukuku 927003 1 1 8

Dersin Amacı

İslam hukuku temeline oturan Osmanlı Ceza Hukuku hakkında lisansüstü bilgi paylaşımı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AVCI Mustafa, Osmanlı Ceza Hukukuna Giriş, Konya 2008; AVCI Mustafa, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, İstanbul 2004; AKMAN Mehmet, Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması, İstanbul 2004.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukuku temeline oturan Osmanlı Ceza hukukunun temel esasları, Osmanlı uygulaması çerçevesinde incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam-Osmanlı Ceza Hukukunun Kaynakları
2 Suç kavramı ve Suçun Unsurları
3 Suç kavramı ve Suçun Unsurları
4 Ceza ve Cezanın Özellikleri
5 Cezayı düşüren ve azaltan sebepler
6 Cezaların Çeşitleri
7 Had suç ve Cezaları
8 Had suç ve Cezaları
9 Had suç ve Cezaları
10 Kısas ve Diyet Suçları
11
12 Ta’zir Suç ve Cezaları (Örfi suç ve Cezalar)
13 Osmanlı Devleti’nde Ta’zir suç ve cezalarının düzenlenişi ve uygulanışı
14 Tanzimat Sonrası Osmanlı Ceza Hukuku
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78527 1162024 İslam Ceza Hukuku hakkında kapsamlı bilgi alır.
78528 1170538 Klasik dönem Osmanlı ceza hukukunun temel kavramlarını öğrenir.
78529 1171670 Osmanlı Ceza Hukukunun düalist yapısını oluşturan örfi hukuk-şer’i hukuk ayrımını öğrenir.
78530 1173298 Tanzimat sonrasında Osmanlı Ceza hukukundaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak