Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL622 Osmanlı Devletinde Gayri Müslimlerin Hukuki Statüsü 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Çok uluslu, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti’nde gayrimüslim tebaanın hukuki durumu hakkında lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı gerçekleştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BOZKURT Gülnihal, Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu, Ankara 1989; ERCAN Yavuz, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler, Ankara 2001; AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009; CİN Halil/AKYILMAZ Gül, Türk Hukuk Tarihi, Konya 2010 EKİNCİ; Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku, İstanbul 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı hukuk sistemi çerçevesinde ana unsur olan Müslüman tebaa yanında gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının hukuk nezdinde statüleri incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı hukukunun temel yapısı -
2 Osmanlı hukukuna göre gayrimüslimler. Harbi, müstemen ve zimmi kavramları.
3 Zimmet Anlaşması ve tarihsel ve hukuksal dayanağı.
4 Osmanlı Millet sistemi
5 Klasik Dönemde zimmilerin (gayrimüslim Osmanlı vatandaşları) hukuki statüsü
6 Ceza hukukunda zimmiler
7 Aile hukukunda zimmiler
8 Miras hukukunda zimmiler
9 Mali hukuk alanında zimmilerin statüsü ve yükümlülükleri
10 Vatandaşlık hukuku çerçevesinde gayrimüslim Osmanlı tebaasının (zimmiler) statüsü
11 Osmanlı Devleti’nde eşitlik kavramının gelişimi
12 Tanzimat dönemi ve tebaadan vatandaşlığa geçişin başlangıcı.
13 Tanzimat sonrasında zimmilerin hukuki durumu
14 Tanzimat sonrasında zimmilerin hukuki durumu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78581 1381020 Osmanlı hukuku hakkında bilgi edinir.
78582 1383188 Osmanlı Devlet yapısı ve yönetim modeli hakkında bilgi sahibi olur.
78583 1387856 Osmanlı millet sistemi uygulamasını öğrenir.
78584 1391522 Klasik dönem ve Tanzimat sonrası karşılaştırmalı olarak Osmanlı hukukunda gayrimüslim vatandaşların hukuki statüleri ayrıntılı biçimde incelenir.
78585 1410870 Modern hukuk sistemlerindeki azınlıkların hukuki durumu ile Osmanlı Devleti uygulamaları mukayese edilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75433 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75424 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75425 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75426 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75427 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 75431 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 75432 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 75429 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 75430 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 75428 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak