Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304016232010 Modernleşme Sürecinde Türk Hukuku(19.-20. Yüzyılda) 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Cumhuriyet öncesinden başlayarak Türk hukukunun gelişme ve modernleşme süreci hakkında lisans üstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009; CİN Halil/AKYILMAZ Gül, Türk Hukuk Tarihi, Konya 2010; BERKES Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978; MARDİN Şerif, Türk Modernleşmesi, İstanbul 1996; ZURCHER Eric Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul 2002…

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk hukukunun tarihsel kökenleriyle birlikte gelişme ve modernleşme sürecini konu edinen bu derste, kısaca İslamiyet öncesi Türk hukukundan da bahsedilerek, Osmanlı hukukunun yapısı, Osmanlı hukukunda modernleşme ve laikleşme süreci ve Cumhuriyet dönemi hukuk devrimimiz incelenmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği ile olan ilişkiler çerçevesinde Türk hukukunun AB hukukuna uyum süreci de bir başka inceleme konusudur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 7 7
22 Proje Hazırlama 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslamiyet öncesi Türk Hukuk sistemlerine kısa bir bakış
2 İslam hukuku ve söz konusu hukuk sisteminin Türkler tarafından benimsenmesi.
3 İslam hukukunun temel ilkeleri ve bölümleri
4 Osmanlı hukukuna giriş, Osmanlı Hukukunun Yapısı, örfi hukuk-şer’i hukuk ayrımı.
5 Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukukunda Modernleşme süreci.
6 Osmanlı Devleti’nde kanunlaştırma hareketleri ve modern kanunlaştırmalar.
7 Mecelle, Ticaret Kanunnamesi, Ceza Kanunnameleri ve 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi
8 Cumhuriyet Dönemi ve hukuk sistemi arayışları.
9 1926 Laik hukuk devrimi ve modernleşme sürecinin hız kazanması.
10 Modern ve Laik hukuk kurumlarının oluşması.
11 Laiklik ve Hukuk
12 Modern Laik hukuk ve Türkiye’de toplumsal yapı
13 AB hukuku ve Türk hukukunun uyum süreci
14 AB hukuku ve Türk hukukunun uyum süreci
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78601 1182175 Öğrenci Türk hukuk tarihi hakkında temel bilgi edinir.
78602 1187097 Türk hukukunun tarihi kökenlerini öğrenir.
78603 1169636 Osmanlı hukukunda modernleşme hareketleri anlatılır.
78604 1182201 Özellikle Tanzimat sonrası hukuki gelişim ve kurumlaşmalar.
78605 1185171 Cumhuriyet dönemine giriş ve hukuk devrimi.
78612 1179647 Avrupa Birliği ve Türk hukukunun gelişme ve modernleşme sürecine katkıları.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak