Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL624 Mecelle'nin Külli Kaideleri ve Modern Hukukun Temel İlkeleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı Devleti’nin Tanzimat sonrası hukuk reformunun en önemli kanunlaştırma hareketi sayılan Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’nin evrensel hukuk ilkeleri ile örtüşen genel ilkelerinin karşılaştırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MARDİN Ebu’l Ula, Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa, İstanbul 1947; ABDURRAZIK Ali, İslamiyet ve Hükümet (tercüme: Ömer Rıza Doğrul), İstanbul 1927; ALİ HAYDAR, Mecelle Şerhi, İstanbul 1330.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı’da kanunlaştırma hareketleri, Tanzimat dönemi hukuk reformu, Mecelle’nin külli kaidelerinin modern hukukun evrensel ilkeleri ile karşılaştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam hukukuna genel bakış
2 İslam hukukunda kanunlaştırma hareketleri
3 İslam hukukunda Kamu hukuku-özel hukuk ayrımı
4 İslam hukukunda ibadat, muamelat, ukubat.
5 Mecelle’nin hazırlanışı
6 Mecelleyi gerektiren sebepler
7 Mecellenin sistematiği
8 Mecelle’nin külli kaideleri
9 Mecelle’nin külli kaideleri
10 Mecelle’nin külli kaideleri
11 Mecelle’nin külli kaideleri
12 Mecelle’nin külli kaideleri’nin evrensel modern hukuk ilkeleriyle karşılaştırılması
13 Mecelle’nin külli kaideleri’nin evrensel modern hukuk ilkeleriyle karşılaştırılması
14 Mecelle’nin külli kaideleri’nin evrensel modern hukuk ilkeleriyle karşılaştırılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78618 1201136 Osmanlı’da kanunlaştırma hareketleri hakkında bilgi sahibi olur.
78619 1202485 Mecelle hakkında kapsamlı bilgi edinir.
78620 1174169 Modern hukukun evrensel ilkeleri ile eski hukukumuzun temel ilkelerini kıyaslama becerisi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak