Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL625 Türk Demokrasi Tarihi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türk demokrasisinin tarihi gelişim süreci ve kurumlaşması hakkında lisansüstü bilgi paylaşımı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KARPAT Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 2010.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı döneminden başlayarak Türkiye’de siyasal rejimin demokrasiye dönüşüm süreci ve demokratik kurumsallaşma tarihsel ve sosyolojik boyutlarıyla incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Demokrasi nedir? Bir siyasal rejim olarak demokrasi.
2 Demokrasinin unsurları.
3 Osmanlı imparatorluğunda siyasal rejim.
4 Birinci Meşrutiyet ve Anayasalı Monarşi döneminde siyasal rejim ve temel hak ve özgürlükler ve yerel yönetimler.
5 İkinci Merutiyet Dönemi ve siyasal rejimin mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçişi.
6 İkinci Meşrutiyet Döneminde Siyasal Partiler, seçimler ve Temel hak ve özgürlükler
7 Milli Mücadelede Kongre iktidarları dönemi ve Birinci TBMM’nin demokratik modeli.
8 1924 Anayasası ve “Çoğunlukçu Demokrasi” dönemi.
9 1925 ve 1930 Çok partili siyasal yaşam denemeleri. 1946: Çok partili siyasal yaşama geçiş.
10 1960: Türkiye’de demokrasinin kesintiye uğraması ve rejim-asker ilişkilerinin tarihsel geçmişi.
11 1961 Anayasası ve demokratik modelin dünya cereyanlarından etkilenmesi
12 1971, 1980, 1997 müdahaleleri ve demokrasimiz.
13 Türkiye’de temel hak ve özgürlükler.
14 AB uyum süreci, Kopenhag Kriterleri ve Türk Demokrasisi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78660 1397376 Demokrasi kavramı hakkında kapsamlı bilgi edinir.
78661 1402406 Demokratik modelleri öğrenir.
78662 1405573 Cumhuriyet döneminde demokrasinin gelişme aşamaları, çok partili siyasal hayata geçiş, temel hak ve özgürlüklerin gelişim sürecini öğrenir.
78663 1380402 Cumhuriyet öncesi Türkiye’de demokratikleşme hareketleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75433 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75424 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75425 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75426 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75427 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 75431 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 75432 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 75429 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 75430 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 75428 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak