Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304016262010 Osmanlı Devletinde Anayasal Gelişmeler 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Osmanlı Devleti’nde anayasal sürece ilişkin lisansüstü düzeyde bilgi paylaşımı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TANÖR Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul 1992; TEZİÇ Erdoğan, Anayasa hukuku, İstanbul 2003.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Devleti’nde Anayasal Belge niteliğinde sayılan tarihsel belgeler ve Anayasal gelişmeler incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 7 7
11 Soru-Yanıt 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anayasa kavramı
2 Osmanlı Devlet yapısı ve devlet yönetimine egemen olan ilkeler.
3 Osmanlı Devleti’nde siyasal iktidarın meşruiyet temelleri
4 Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde siyasal güç odakları
5 Klasik Dönem Osmanlı Devletinde rejim ve asker ilişkileri
6 1808: Mutlak monarşinin ilk kez sorgulanması
7 1839: Tanzimat Fermanı. Temel hak ve özgürlükler kavramının tartışılması.
8 Osmanlı Devleti’nde gayrimüslim azınlığın yönetimi
9 Bir anayasal belge olarak Gülhane Hatt-ı hümayunu
10 Yönetimin sorgulanması ve anayasal bir rejim tartışmaları
11 1856 Islahat Fermanı ve anayasal gelişmelerde dış etki
12 1876: ilk yazılı anayasa ve meşrutiyet
13 1908 devrimi ve yeniden meşrutiyet.
14 1909 Anayasa değişiklikleri ve gerçek meşruti monarşiye geçiş talebi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78706 1188286 Anayasa Kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
78707 1166836 Osmanlı Devleti’nde anayasal gelişme olarak değerlendirilebilecek belge ve olaylar hakkında detaylı bilgi edinir.
78708 1169140 Türk Anayasa hukukunun Cumhuriyet öncesi tarihini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak