Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304016282010 Küreselleşme ve Hukuk 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Küreselleşme olgusunun hukuk ve özellikle ulusal hukuk üzerindeki etkilerini tartışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÖKTEM Niyazi, Sosyoloji ve Felsefenin Verileriyle Devlet ve Hukuk Felsefesi Akımları, İstanbul 1995; ÖKÇESİZ Hayrettin, Hukuk Kuramları İncelemeleri, İstanbul 1997; YAMAN Ahmet, İslam Hukukunda Uluslararası İlişkiler, Konya 1998; YARAN Cafer Sadık, Dinsel Kapsayıcılık, İstanbul 2001.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hak, adalet, hukuk, egemenlik kavramları ve bunların küreselleşme olgusu karşısındaki durumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun kaynağı
2 Ulusal ve uluslararası hukuk
3 Hukuk kurallarının kapsayıcılığı
4 Geçmişten günümüze devlet ve hukuk felsefesi akımları
5 Hukukun evrenselliği tartışmaları
6 Ulusal hukuk- evrensel hukuk ayrımı
7 Küreselleşme, emperyalizm ve hukuk
8 Küreselleşme ve adalet
9 Uluslararası hukuksal ilişkilerde adalet sorunu
10 Uluslararası hukuk kurallarının ihlali
11 Uluslararası ilişki ihlallerinde yargısal sorunlar
12 Çok uluslu şirketler ve küresel hukuk talepleri
13 Ahlak ve küresel hukuk
14 Uluslararası ekonomi ve küresel hukuk
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78731 1191549 Ulusal hukuk-evrensel hukuk ayrımını yapabilir.
78732 1193322 Küreselleşme olgusu hakkında bilgi sahibi olur.
78733 1193343 Küreselleşme olgusunun hukuk üzerindeki etkilerini tartışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak