Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL629 Hak ve Adalet Teorileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Hak ve adalet kavramlarına ilişkin olarak antik çağlardan günümüze kadar ortaya atılmış düşünce ve teorilere ilişkin yüksek lisans düzeyinde bilgi paylaşımı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Ali TÜRKMEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GÜRİZ, Adnan, Hukuk Felsefesi, Ankara 2003; Güneş Ahmet, Hoşgörünün Hukuki Temeli, İzmir 2005; ŞENEL Alaeddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul 2011. PAINE Thomas, İnsan Hakları (çev. Hüseyin Sarıca) İstanbul 1985.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hak ve adalet kavramlarına ilişkin olarak antik çağlardan günümüze kadar ortaya atılmış düşünce ve teorilerden oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hak kavramı sözlük ve terim anlamları.
2 Hak kavramına ilişkin olarak antik çağ teorileri
3 Antik çağda hakkın tartışılması
4 Hakkın kaynağı üzerine ileri sürülen nazariyeler
5 Hakkın bölünebilirliği-bölünemezliği meselesi
6 Modern hukuk düşüncesinde hak kavramı
7 Hakkın korunması
8 Adalet kavramı
9 İlahi adalet düşüncesi
10 Antik çağ filozoflarının adalete ilişkin görüşleri
11 Hak ve adalet ilişkisi
12 Modern adalet anlayışı ve eleştirisi
13 Hak ve adaletin üstünlüğü düşüncesi
14 Hak ve adaletin egemenlik kavramı ile ilişkisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78736 1175437 Hak kavramını kapsamlı bir biçimde öğrenir
78737 1180940 Adalet olgusu üzerinde karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilir.
78738 1192045 Hak ve adalet kavramları arasındaki ilişkiyi modern hukuk ve geçmiş dönemlerle kıyaslayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak